اخبار بورس
  • تغییرات گسترده در هیات‌مدیره بیمه آرمان

    گروه بنگاه‌ها : در مجامع عمومی فوق‌العاده و عادی به‌طور فوق‌العاده (نوبت دوم) صاحبان سهام بیمه آرمان که با حضور اکثریت سهامداران و نمایندگان بیمه مرکزی و سازمان‌های بورس اوراق بهادار و حسابرسی تشکیل شد، ضمن تصویب اساسنامه جدید، اعضای جدید هیات‌مدیره نیزانتخاب شدند.

    به گزارش روابط عمومی بیمه آرمان، در مجمع عمومی فوق‌العاده که با ریاست سیدمصطفی متولی زاده برگزار شد، حمیدرضا جعفری و پیمان شاهمیرزایی به ترتیب به‌عنوان ناظر اول و دوم و محمدرضا مجدرضایی دبیرمجمع بودند. اساسنامه جدید بیمه آرمان مطابق با الزامات قانونی و نمونه مورد تایید بیمه مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار با اکثریت آرا به تصویب سهامداران رسید.

    همچنین در مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده صاحبان سهام بیمه آرمان نیز که با حضور ۲/ ۹۸ درصد سهامداران تشکیل و با حضور مجید شایسته به‌عنوان رئیس مجمع، حمیدرضا جعفری و حسن رضا دلیری به ترتیب به‌عنوان ناظر اول و دوم و محمدرضا مجدرضایی دبیر جلسه برگزار شد، علیرضا بیانیان، سیدمحمد آقامیری، مجید قلی پور، کامبیز پیکارجو و رضا آقابابایی به ترتیب آرای اخذ شده به‌عنوان اعضای حقیقی و اصلی هیات‌مدیره و حمیدرضا امیرحسنخانی و محمدحسین توکلی‌طبا به‌عنوان اعضای علی البدل اول و دوم هیات‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. این در حالی است که با تصمیم هیات‌مدیره جدید بیمه آرمان، دکتر کامبیز پیکارجو به‌عنوان مدیرعامل و علیرضا بیانیان به‌عنوان رئیس هیات‌مدیره این شرکت انتخاب و به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی شدند.