کالایاب
بازار طلا
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 20 دی 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار

  بازار طلا روز جاری را با افزایش 34,700 ریالی و با رقم 3,479,200 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 20,800 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,444,500 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود. 

  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 53,100 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,497,600 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 53,100 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 70,700 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 4,663,400 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,516,100 ریال به عنوان سقف و رقم 3,479,200 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 4,688,100 ریال به عنوان بالاترین و 4,638,800 ریال به عنوان پایین ترین نرخ تا این لحظه بوده است.


  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه طلای 18 عیار

  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه آبشده


  بررسی قیمت طلا در ماه های اخیر گویای این است که هر گرم طلای 18 عیار در روزهای مشابهی از سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 20 دی 1396 با رقم 1,384,270 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه این دو نرخ، بیانگر افزایش 152.66 درصدی یا 2,113,330 ریالی طلا نسبت به سال گذشته می باشد. نگاهی به نوسانات 6 ماهه و 3 ماهه طلا نیز مبین نوسانات به میزان 743,400 ریال برای دوره سه ماهه و 1,208,100 ریال برای دوره 6 ماهه می باشد. در ادامه این بررسی، مقایسه عملکرد یک ماهه طلای 18 عیار نیز نشان دهنده افزایش 7.82 درصدی فلز زرد به میزان 253,900 ریال در دوره یک ماهه اخیر می باشد.


  مشاهده قیمت زنده و لحظه ای طلا

   مشاهده آرشیو قیمت مثقال طلا


  معاملات مثقال و آبشده

  در معاملات روزانه آبشده نیز هر مثقال طلا با قیمت 15,150,000 ریال معامله گردید که گویای افزایش 230,000 ریالی آن نسبت به روز قبل می باشد همچنین مثقال طلا در نوسانات روز جاری، سقف 15,230,000 ریالی و کف 15,070,000 ریالی را به ثبت رساند. آبشده نقدی نیز که روز گذشته شاهد افزایش 90,000 ریالی بود در روز جاری با 1.54 درصد یا 230,000 ریال افزایش به رقم 15,150,000 رسید که این قیمت در اوج معاملات امروز برابر با 15,230,000 ریال به عنوان بالاترین و در پایین ترین سطح معاملات نیز 15,070,000 ریال مشاهده گردید.  شاخص آخرین نرخ تغییر 1 ماهه تغییر 3 ماهه تغییر 6 ماهه تغییر 1 ساله

  طلای 18 عیار / 750

  3,497,600
  53,100 (1.54%)
  253,900
  7.82%
  743,400
  17.52%
  1,208,100
  52.76%
  2,113,330
  152.66%

  طلای ۲۴ عیار

  4,663,400
  70,700 (1.54%)
  338,600
  7.82%
  991,200
  17.52%
  1,610,800
  52.76%
  2,817,730
  152.66%

  مثقال طلا

  15,150,000
  230,000 (1.54%)
  1,100,000
  7.82%
  3,220,000
  17.52%
  5,233,000
  52.76%
  9,154,000
  152.66%

  آبشده نقدی

  15,150,000
  230,000 (1.54%)
  1,100,000
  7.82%
  3,220,000
  17.52%
  5,235,000
  52.79%
  0
  0%

  مثقال / عیار جهانی

  14,717,000
  41,000 (0.28%)
  667,000
  4.74%
  3,673,000
  19.97%
  4,501,000
  44.05%
  8,648,490
  142.51%

  مثقال / حواله دلار

  14,582,000
  41,000 (0.28%)
  662,000
  4.75%
  3,746,000
  20.43%
  4,340,000
  42.37%
  8,502,470
  139.85%

  مثقال / بر مبنای سکه

  16,915,000
  164,000 (0.98%)
  1,047,000
  6.59%
  2,429,000
  12.55%
  4,814,000
  39.78%
  0
  0%

  طلای 18 عیار / 740

  3,451,000
  52,000 (1.53%)
  251,000
  7.84%
  733,000
  17.51%
  1,192,000
  52.76%
  0
  0%

  طلای دست دوم

  3,762,870
  0 (0%)
  0
  0%
  0
  0%
  6,644,130
  63.84%
  0
  0%

  آبشده بنکداری

  15,160,000
  230,000 (1.54%)
  1,100,000
  7.82%
  3,220,000
  17.51%
  5,240,000
  52.82%
  9,164,000
  152.83%

  آبشده شنبه ای

  15,160,000
  230,000 (1.54%)
  1,070,000
  7.59%
  3,140,000
  17.15%
  2,410,000
  18.90%
  9,132,000
  151.49%

  آبشده کمتر از کیلو

  15,155,000
  230,000 (1.54%)
  1,100,000
  7.82%
  3,220,000
  17.52%
  5,230,000
  52.69%
  0
  0%