کالایاب
بازار طلا
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 19 دی 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار

  بازار طلا روز جاری را با افزایش 3,700 ریالی و با رقم 3,420,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 23,100 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,423,700 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود. 

  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 20,800 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,444,500 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 20,800 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 27,800 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 4,592,700 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,444,500 ریال به عنوان سقف و رقم 3,400,700 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 4,592,700 ریال به عنوان بالاترین و 4,534,200 ریال به عنوان پایین ترین نرخ تا این لحظه بوده است.


  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه طلای 18 عیار

  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه آبشده


  بررسی قیمت طلا در ماه های اخیر گویای این است که هر گرم طلای 18 عیار در روزهای مشابهی از سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 19 دی 1396 با رقم 1,369,490 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه این دو نرخ، بیانگر افزایش 151.51 درصدی یا 2,075,010 ریالی طلا نسبت به سال گذشته می باشد. نگاهی به نوسانات 6 ماهه و 3 ماهه طلا نیز مبین نوسانات به میزان 791,900 ریال برای دوره سه ماهه و 1,103,500 ریال برای دوره 6 ماهه می باشد. در ادامه این بررسی، مقایسه عملکرد یک ماهه طلای 18 عیار نیز نشان دهنده افزایش 1.77 درصدی فلز زرد به میزان 60,000 ریال در دوره یک ماهه اخیر می باشد.


  مشاهده قیمت زنده و لحظه ای طلا

   مشاهده آرشیو قیمت مثقال طلا


  معاملات مثقال و آبشده

  در معاملات روزانه آبشده نیز هر مثقال طلا با قیمت 14,920,000 ریال معامله گردید که گویای افزایش 90,000 ریالی آن نسبت به روز قبل می باشد همچنین مثقال طلا در نوسانات روز جاری، سقف 14,920,000 ریالی و کف 14,730,000 ریالی را به ثبت رساند. آبشده نقدی نیز که روز گذشته شاهد کاهش 100,000 ریالی بود در روز جاری با 0.61 درصد یا 90,000 ریال افزایش به رقم 14,920,000 رسید که این قیمت در اوج معاملات امروز برابر با 14,920,000 ریال به عنوان بالاترین و در پایین ترین سطح معاملات نیز 14,730,000 ریال مشاهده گردید.  شاخص آخرین نرخ تغییر 1 ماهه تغییر 3 ماهه تغییر 6 ماهه تغییر 1 ساله

  طلای 18 عیار / 750

  3,444,500
  20,800 (0.61%)
  60,000
  1.77%
  791,900
  18.69%
  1,103,500
  47.13%
  2,075,010
  151.51%

  طلای ۲۴ عیار

  4,592,700
  27,800 (0.61%)
  80,100
  1.77%
  1,055,800
  18.69%
  1,471,400
  47.14%
  2,766,730
  151.52%

  مثقال طلا

  14,920,000
  90,000 (0.61%)
  260,000
  1.77%
  3,430,000
  18.69%
  4,780,000
  47.14%
  8,988,000
  151.51%

  آبشده نقدی

  14,920,000
  90,000 (0.61%)
  260,000
  1.77%
  3,430,000
  18.69%
  4,780,000
  47.14%
  0
  0%

  مثقال / عیار جهانی

  14,676,000
  57,000 (0.39%)
  17,000
  0.11%
  3,715,000
  20.20%
  4,228,000
  40.46%
  8,663,890
  144.10%

  مثقال / حواله دلار

  14,541,000
  56,000 (0.39%)
  13,000
  0.08%
  3,787,000
  20.66%
  4,067,000
  38.82%
  8,535,060
  142.11%

  مثقال / بر مبنای سکه

  16,751,000
  190,000 (1.15%)
  291,000
  1.76%
  2,593,000
  13.40%
  4,164,000
  33.08%
  0
  0%

  طلای 18 عیار / 740

  3,399,000
  21,000 (0.62%)
  60,000
  1.79%
  781,000
  18.68%
  1,089,000
  47.14%
  0
  0%

  طلای دست دوم

  3,762,870
  0 (0%)
  0
  0%
  0
  0%
  6,880,130
  64.64%
  0
  0%

  آبشده بنکداری

  14,930,000
  90,000 (0.61%)
  260,000
  1.77%
  3,430,000
  18.68%
  4,785,000
  47.16%
  8,991,000
  151.38%

  آبشده شنبه ای

  14,930,000
  110,000 (0.74%)
  320,000
  2.19%
  3,470,000
  18.85%
  2,180,000
  17.09%
  8,971,000
  150.54%

  آبشده کمتر از کیلو

  14,925,000
  90,000 (0.61%)
  260,000
  1.77%
  3,430,000
  18.68%
  4,775,000
  47.04%
  0
  0%