کالایاب
بازار طلا
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 17 دی 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار

  بازار طلا روز جاری را با افزایش 7,000 ریالی و با رقم 3,377,600 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 62,300 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,370,600 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود. 

  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 76,200 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,446,800 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 76,200 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 101,600 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 4,595,700 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,449,100 ریال به عنوان سقف و رقم 3,377,600 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 4,598,800 ریال به عنوان بالاترین و 4,503,400 ریال به عنوان پایین ترین نرخ تا این لحظه بوده است.


  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه طلای 18 عیار

  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه آبشده


  بررسی قیمت طلا در ماه های اخیر گویای این است که هر گرم طلای 18 عیار در روزهای مشابهی از سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 17 دی 1396 با رقم 1,372,030 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه این دو نرخ، بیانگر افزایش 151.21 درصدی یا 2,074,770 ریالی طلا نسبت به سال گذشته می باشد. نگاهی به نوسانات 6 ماهه و 3 ماهه طلا نیز مبین نوسانات به میزان 332,500 ریال برای دوره سه ماهه و 1,096,600 ریال برای دوره 6 ماهه می باشد. در ادامه این بررسی، مقایسه عملکرد یک ماهه طلای 18 عیار نیز نشان دهنده افزایش 1.84 درصدی فلز زرد به میزان 62,300 ریال در دوره یک ماهه اخیر می باشد.


  مشاهده قیمت زنده و لحظه ای طلا

   مشاهده آرشیو قیمت مثقال طلا


  معاملات مثقال و آبشده

  در معاملات روزانه آبشده نیز هر مثقال طلا با قیمت 14,930,000 ریال معامله گردید که گویای افزایش 330,000 ریالی آن نسبت به روز قبل می باشد همچنین مثقال طلا در نوسانات روز جاری، سقف 14,940,000 ریالی و کف 14,630,000 ریالی را به ثبت رساند. آبشده نقدی نیز که روز گذشته شاهد افزایش 270,000 ریالی بود در روز جاری با 2.26 درصد یا 330,000 ریال افزایش به رقم 14,930,000 رسید که این قیمت در اوج معاملات امروز برابر با 14,940,000 ریال به عنوان بالاترین و در پایین ترین سطح معاملات نیز 14,630,000 ریال مشاهده گردید.  شاخص آخرین نرخ تغییر 1 ماهه تغییر 3 ماهه تغییر 6 ماهه تغییر 1 ساله

  طلای 18 عیار / 750

  3,446,800
  76,200 (2.26%)
  62,300
  1.84%
  332,500
  8.79%
  1,096,600
  46.65%
  2,074,770
  151.21%

  طلای ۲۴ عیار

  4,595,700
  101,600 (2.26%)
  83,100
  1.84%
  443,300
  8.79%
  1,462,100
  46.65%
  2,766,340
  151.21%

  مثقال طلا

  14,930,000
  330,000 (2.26%)
  270,000
  1.84%
  1,440,000
  8.79%
  4,750,000
  46.66%
  8,987,000
  151.21%

  آبشده نقدی

  14,930,000
  330,000 (2.26%)
  270,000
  1.84%
  1,440,000
  8.79%
  4,750,000
  46.66%
  0
  0%

  مثقال / عیار جهانی

  14,416,000
  258,000 (1.82%)
  243,000
  1.65%
  1,869,000
  11.47%
  3,904,000
  37.13%
  8,410,910
  140.06%

  مثقال / حواله دلار

  14,282,000
  259,000 (1.85%)
  247,000
  1.70%
  1,940,000
  11.95%
  3,744,000
  35.52%
  8,255,530
  136.98%

  مثقال / بر مبنای سکه

  16,689,000
  238,000 (1.45%)
  292,000
  1.71%
  2,655,000
  13.72%
  3,917,000
  30.66%
  0
  0%

  طلای 18 عیار / 740

  3,401,000
  75,000 (2.25%)
  62,000
  1.85%
  328,000
  8.79%
  1,082,000
  46.65%
  0
  0%

  طلای دست دوم

  3,762,870
  0 (0%)
  0
  0%
  0
  0%
  6,922,130
  64.78%
  0
  0%

  آبشده بنکداری

  14,940,000
  330,000 (2.26%)
  270,000
  1.84%
  1,440,000
  8.79%
  4,755,000
  46.68%
  8,999,000
  151.47%

  آبشده شنبه ای

  14,930,000
  300,000 (2.05%)
  80,000
  0.53%
  1,440,000
  8.79%
  2,180,000
  17.09%
  8,952,000
  149.74%

  آبشده کمتر از کیلو

  14,935,000
  330,000 (2.26%)
  270,000
  1.84%
  1,440,000
  8.79%
  4,745,000
  46.56%
  0
  0%