کالایاب
بازار طلا
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 15 دی 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار

  بازار طلا روز جاری را با کاهش 9,500 ریالی و با رقم 3,359,100 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 36,700 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,349,600 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود. 

  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 41,300 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,308,300 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 41,300 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 55,100 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 4,411,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,366,000 ریال به عنوان سقف و رقم 3,285,200 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 4,488,000 ریال به عنوان بالاترین و 4,380,300 ریال به عنوان پایین ترین نرخ تا این لحظه بوده است.


  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه طلای 18 عیار

  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه آبشده


  بررسی قیمت طلا در ماه های اخیر گویای این است که هر گرم طلای 18 عیار در روزهای مشابهی از سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 14 دی 1396 با رقم 1,364,180 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه این دو نرخ، بیانگر افزایش 142.51 درصدی یا 1,944,120 ریالی طلا نسبت به سال گذشته می باشد. نگاهی به نوسانات 6 ماهه و 3 ماهه طلا نیز مبین نوسانات به میزان 722,600 ریال برای دوره سه ماهه و 1,029,600 ریال برای دوره 6 ماهه می باشد. در ادامه این بررسی، مقایسه عملکرد یک ماهه طلای 18 عیار نیز نشان دهنده کاهش 2.31 درصدی فلز زرد به میزان 78,500 ریال در دوره یک ماهه اخیر می باشد.


  مشاهده قیمت زنده و لحظه ای طلا

   مشاهده آرشیو قیمت مثقال طلا


  معاملات مثقال و آبشده

  در معاملات روزانه آبشده نیز هر مثقال طلا با قیمت 14,330,000 ریال معامله گردید که گویای کاهش 179,000 ریالی آن نسبت به روز قبل می باشد همچنین مثقال طلا در نوسانات روز جاری، سقف 14,580,000 ریالی و کف 14,230,000 ریالی را به ثبت رساند. آبشده نقدی نیز که روز گذشته شاهد افزایش 160,000 ریالی بود در روز جاری با 1.26 درصد یا 180,000 ریال کاهش به رقم 14,330,000 رسید که این قیمت در اوج معاملات امروز برابر با 14,580,000 ریال به عنوان بالاترین و در پایین ترین سطح معاملات نیز 14,230,000 ریال مشاهده گردید.  شاخص آخرین نرخ تغییر 1 ماهه تغییر 3 ماهه تغییر 6 ماهه تغییر 1 ساله

  طلای 18 عیار / 750

  3,308,300
  41,300 (1.25%)
  78,500
  2.31%
  722,600
  17.92%
  1,029,600
  45.18%
  1,944,120
  142.51%

  طلای ۲۴ عیار

  4,411,000
  55,100 (1.25%)
  104,700
  2.31%
  963,500
  17.92%
  1,372,800
  45.18%
  2,592,110
  142.51%

  مثقال طلا

  14,330,000
  179,000 (1.25%)
  340,000
  2.31%
  3,130,000
  17.92%
  4,460,000
  45.18%
  8,421,000
  142.51%

  آبشده نقدی

  14,330,000
  180,000 (1.26%)
  340,000
  2.31%
  3,130,000
  17.92%
  4,460,000
  45.18%
  0
  0%

  مثقال / عیار جهانی

  14,211,000
  40,000 (0.28%)
  458,000
  3.12%
  2,470,000
  14.80%
  3,910,000
  37.95%
  8,215,070
  137.01%

  مثقال / حواله دلار

  14,077,000
  40,000 (0.28%)
  463,000
  3.18%
  2,541,000
  15.29%
  3,750,000
  36.31%
  8,109,330
  135.88%

  مثقال / بر مبنای سکه

  15,974,000
  234,000 (1.46%)
  852,000
  5.06%
  3,370,000
  17.42%
  3,842,000
  31.66%
  0
  0%

  طلای 18 عیار / 740

  3,264,000
  41,000 (1.26%)
  78,000
  2.33%
  713,000
  17.92%
  1,016,000
  45.19%
  0
  0%

  طلای دست دوم

  3,762,870
  0 (0%)
  0
  0%
  0
  0%
  6,597,130
  63.67%
  0
  0%

  آبشده بنکداری

  14,340,000
  180,000 (1.26%)
  340,000
  2.31%
  3,130,000
  17.91%
  4,465,000
  45.21%
  8,448,000
  143.38%

  آبشده شنبه ای

  14,330,000
  220,000 (1.54%)
  410,000
  2.78%
  3,130,000
  17.92%
  1,580,000
  12.39%
  8,422,000
  142.55%

  آبشده کمتر از کیلو

  14,335,000
  180,000 (1.26%)
  340,000
  2.31%
  3,130,000
  17.92%
  4,455,000
  45.09%
  0
  0%