کالایاب
بازار طلا
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 11 دی 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار

  بازار طلا روز جاری را با کاهش 2,300 ریالی و با رقم 3,393,700 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 36,900 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,391,400 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود. 

  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 73,900 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,317,500 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 73,900 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 98,500 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 4,423,400 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,396,000 ریال به عنوان سقف و رقم 3,296,800 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 4,528,000 ریال به عنوان بالاترین و 4,395,600 ریال به عنوان پایین ترین نرخ تا این لحظه بوده است.


  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه طلای 18 عیار

  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه آبشده


  بررسی قیمت طلا در ماه های اخیر گویای این است که هر گرم طلای 18 عیار در روزهای مشابهی از سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 11 دی 1396 با رقم 1,369,950 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه این دو نرخ، بیانگر افزایش 142.16 درصدی یا 1,947,550 ریالی طلا نسبت به سال گذشته می باشد. نگاهی به نوسانات 6 ماهه و 3 ماهه طلا نیز مبین نوسانات به میزان 942,000 ریال برای دوره سه ماهه و 869,200 ریال برای دوره 6 ماهه می باشد. در ادامه این بررسی، مقایسه عملکرد یک ماهه طلای 18 عیار نیز نشان دهنده کاهش 0.89 درصدی فلز زرد به میزان 29,800 ریال در دوره یک ماهه اخیر می باشد.


  مشاهده قیمت زنده و لحظه ای طلا

   مشاهده آرشیو قیمت مثقال طلا


  معاملات مثقال و آبشده

  در معاملات روزانه آبشده نیز هر مثقال طلا با قیمت 14,370,000 ریال معامله گردید که گویای کاهش 320,000 ریالی آن نسبت به روز قبل می باشد همچنین مثقال طلا در نوسانات روز جاری، سقف 14,710,000 ریالی و کف 14,280,000 ریالی را به ثبت رساند. آبشده نقدی نیز که روز گذشته شاهد افزایش 160,000 ریالی بود در روز جاری با 2.23 درصد یا 320,000 ریال کاهش به رقم 14,370,000 رسید که این قیمت در اوج معاملات امروز برابر با 14,710,000 ریال به عنوان بالاترین و در پایین ترین سطح معاملات نیز 14,280,000 ریال مشاهده گردید.  شاخص آخرین نرخ تغییر 1 ماهه تغییر 3 ماهه تغییر 6 ماهه تغییر 1 ساله

  طلای 18 عیار / 750

  3,317,500
  73,900 (2.23%)
  29,800
  0.89%
  942,000
  22.11%
  869,200
  35.50%
  1,947,550
  142.16%

  طلای ۲۴ عیار

  4,423,400
  98,500 (2.23%)
  39,700
  0.88%
  1,255,800
  22.11%
  1,159,000
  35.50%
  2,596,810
  142.16%

  مثقال طلا

  14,370,000
  320,000 (2.23%)
  130,000
  0.89%
  4,080,000
  22.11%
  3,765,000
  35.50%
  8,436,000
  142.16%

  آبشده نقدی

  14,370,000
  320,000 (2.23%)
  130,000
  0.89%
  4,080,000
  22.11%
  3,765,000
  35.50%
  0
  0%

  مثقال / عیار جهانی

  14,042,000
  394,000 (2.81%)
  456,000
  3.14%
  4,812,000
  25.52%
  3,105,000
  28.38%
  8,205,420
  140.58%

  مثقال / حواله دلار

  13,908,000
  394,000 (2.83%)
  463,000
  3.22%
  4,884,000
  25.98%
  2,945,000
  26.86%
  8,073,460
  138.37%

  مثقال / بر مبنای سکه

  15,987,000
  552,000 (3.45%)
  817,000
  4.86%
  3,555,000
  18.19%
  2,773,000
  20.98%
  0
  0%

  طلای 18 عیار / 740

  3,273,000
  73,000 (2.23%)
  30,000
  0.90%
  930,000
  22.12%
  857,000
  35.47%
  0
  0%

  طلای دست دوم

  3,762,870
  0 (0%)
  0
  0%
  0
  0%
  7,368,130
  66.19%
  0
  0%

  آبشده بنکداری

  14,380,000
  320,000 (2.23%)
  130,000
  0.89%
  4,080,000
  22.10%
  3,770,000
  35.53%
  8,441,000
  142.12%

  آبشده شنبه ای

  14,370,000
  340,000 (2.37%)
  230,000
  1.57%
  3,530,000
  19.72%
  1,620,000
  12.70%
  8,460,000
  143.14%

  آبشده کمتر از کیلو

  14,375,000
  320,000 (2.23%)
  130,000
  0.89%
  4,080,000
  22.10%
  3,760,000
  35.42%
  0
  0%