شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بازار طلا
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 10 دی 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار

  بازار طلا روز جاری را با افزایش 41,500 ریالی و با رقم 3,396,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 144,300 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,354,500 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود. 

  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 36,900 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,391,400 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 36,900 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 49,300 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 4,521,900 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,416,800 ریال به عنوان سقف و رقم 3,356,800 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 4,555,700 ریال به عنوان بالاترین و 4,475,700 ریال به عنوان پایین ترین نرخ تا این لحظه بوده است.


  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه طلای 18 عیار

  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه آبشده


  بررسی قیمت طلا در ماه های اخیر گویای این است که هر گرم طلای 18 عیار در روزهای مشابهی از سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 10 دی 1396 با رقم 1,347,560 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه این دو نرخ، بیانگر افزایش 151.66 درصدی یا 2,043,840 ریالی طلا نسبت به سال گذشته می باشد. نگاهی به نوسانات 6 ماهه و 3 ماهه طلا نیز مبین نوسانات به میزان 868,100 ریال برای دوره سه ماهه و 943,100 ریال برای دوره 6 ماهه می باشد. در ادامه این بررسی، مقایسه عملکرد یک ماهه طلای 18 عیار نیز نشان دهنده افزایش 1.31 درصدی فلز زرد به میزان 44,100 ریال در دوره یک ماهه اخیر می باشد.


  مشاهده قیمت زنده و لحظه ای طلا

   مشاهده آرشیو قیمت مثقال طلا


  معاملات مثقال و آبشده

  در معاملات روزانه آبشده نیز هر مثقال طلا با قیمت 14,690,000 ریال معامله گردید که گویای افزایش 160,000 ریالی آن نسبت به روز قبل می باشد همچنین مثقال طلا در نوسانات روز جاری، سقف 14,800,000 ریالی و کف 14,540,000 ریالی را به ثبت رساند. آبشده نقدی نیز که روز گذشته شاهد افزایش 570,000 ریالی بود در روز جاری با 1.1 درصد یا 160,000 ریال افزایش به رقم 14,690,000 رسید که این قیمت در اوج معاملات امروز برابر با 14,800,000 ریال به عنوان بالاترین و در پایین ترین سطح معاملات نیز 14,540,000 ریال مشاهده گردید.  شاخص آخرین نرخ تغییر 1 ماهه تغییر 3 ماهه تغییر 6 ماهه تغییر 1 ساله

  طلای 18 عیار / 750

  3,391,400
  36,900 (1.1%)
  44,100
  1.31%
  868,100
  20.38%
  943,100
  38.52%
  2,043,840
  151.66%

  طلای ۲۴ عیار

  4,521,900
  49,300 (1.1%)
  58,800
  1.31%
  1,157,300
  20.37%
  1,257,500
  38.52%
  2,725,170
  151.67%

  مثقال طلا

  14,690,000
  160,000 (1.1%)
  190,000
  1.31%
  3,760,000
  20.37%
  4,085,000
  38.51%
  8,853,000
  151.67%

  آبشده نقدی

  14,690,000
  160,000 (1.1%)
  190,000
  1.31%
  3,760,000
  20.37%
  4,085,000
  38.51%
  0
  0%

  مثقال / عیار جهانی

  14,436,000
  121,000 (0.85%)
  62,000
  0.42%
  4,418,000
  23.43%
  3,499,000
  31.99%
  8,584,450
  146.70%

  مثقال / حواله دلار

  14,302,000
  120,000 (0.85%)
  69,000
  0.48%
  4,490,000
  23.89%
  3,339,000
  30.45%
  8,479,710
  145.64%

  مثقال / بر مبنای سکه

  16,539,000
  463,000 (2.88%)
  265,000
  1.57%
  3,003,000
  15.36%
  3,325,000
  25.16%
  0
  0%

  طلای 18 عیار / 740

  3,346,000
  36,000 (1.09%)
  43,000
  1.30%
  857,000
  20.39%
  930,000
  38.49%
  0
  0%

  طلای دست دوم

  3,762,870
  0 (0%)
  0
  0%
  0
  0%
  7,368,130
  66.19%
  0
  0%

  آبشده بنکداری

  14,700,000
  160,000 (1.1%)
  190,000
  1.30%
  3,760,000
  20.36%
  4,090,000
  38.54%
  8,862,000
  151.79%

  آبشده شنبه ای

  14,710,000
  240,000 (1.66%)
  110,000
  0.75%
  3,190,000
  17.82%
  1,960,000
  15.37%
  8,877,000
  152.18%

  آبشده کمتر از کیلو

  14,695,000
  160,000 (1.1%)
  190,000
  1.30%
  3,760,000
  20.37%
  4,080,000
  38.43%
  0
  0%