کالایاب
بازار طلا
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 9 دی 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار

  بازار طلا روز جاری را با افزایش 12,700 ریالی و با رقم 3,222,900 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 79,600 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,210,200 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود. 

  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 144,300 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,354,500 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 144,300 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 192,400 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 4,472,600 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,382,200 ریال به عنوان سقف و رقم 3,222,900 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 4,509,500 ریال به عنوان بالاترین و 4,297,100 ریال به عنوان پایین ترین نرخ تا این لحظه بوده است.


  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه طلای 18 عیار

  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه آبشده


  بررسی قیمت طلا در ماه های اخیر گویای این است که هر گرم طلای 18 عیار در روزهای مشابهی از سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 9 دی 1396 با رقم 1,343,630 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه این دو نرخ، بیانگر افزایش 149.65 درصدی یا 2,010,870 ریالی طلا نسبت به سال گذشته می باشد. نگاهی به نوسانات 6 ماهه و 3 ماهه طلا نیز مبین نوسانات به میزان 1,461,400 ریال برای دوره سه ماهه و 992,700 ریال برای دوره 6 ماهه می باشد. در ادامه این بررسی، مقایسه عملکرد یک ماهه طلای 18 عیار نیز نشان دهنده افزایش 0.94 درصدی فلز زرد به میزان 31,400 ریال در دوره یک ماهه اخیر می باشد.


  مشاهده قیمت زنده و لحظه ای طلا

   مشاهده آرشیو قیمت مثقال طلا


  معاملات مثقال و آبشده

  در معاملات روزانه آبشده نیز هر مثقال طلا با قیمت 14,530,000 ریال معامله گردید که گویای افزایش 570,000 ریالی آن نسبت به روز قبل می باشد همچنین مثقال طلا در نوسانات روز جاری، سقف 14,650,000 ریالی و کف 14,240,000 ریالی را به ثبت رساند. آبشده نقدی نیز که روز گذشته شاهد کاهش 230,000 ریالی بود در روز جاری با 4.08 درصد یا 570,000 ریال افزایش به رقم 14,530,000 رسید که این قیمت در اوج معاملات امروز برابر با 14,650,000 ریال به عنوان بالاترین و در پایین ترین سطح معاملات نیز 14,240,000 ریال مشاهده گردید.  شاخص آخرین نرخ تغییر 1 ماهه تغییر 3 ماهه تغییر 6 ماهه تغییر 1 ساله

  طلای 18 عیار / 750

  3,354,500
  144,300 (4.5%)
  31,400
  0.94%
  1,461,400
  30.34%
  992,700
  42.03%
  2,010,870
  149.65%

  طلای ۲۴ عیار

  4,472,600
  192,400 (4.5%)
  41,900
  0.94%
  1,948,500
  30.34%
  1,323,600
  42.03%
  2,681,100
  149.65%

  مثقال طلا

  14,530,000
  570,000 (4.08%)
  140,000
  0.97%
  6,330,000
  30.34%
  4,300,000
  42.03%
  8,710,000
  149.65%

  آبشده نقدی

  14,530,000
  570,000 (4.08%)
  140,000
  0.97%
  6,330,000
  30.34%
  4,300,000
  42.03%
  0
  0%

  مثقال / عیار جهانی

  14,315,000
  535,000 (3.88%)
  78,000
  0.54%
  6,845,000
  32.34%
  3,879,000
  37.16%
  8,545,100
  148.09%

  مثقال / حواله دلار

  14,182,000
  536,000 (3.93%)
  84,000
  0.58%
  6,916,000
  32.78%
  3,720,000
  35.55%
  8,399,850
  145.27%

  مثقال / بر مبنای سکه

  16,076,000
  522,000 (3.36%)
  176,000
  1.08%
  5,962,000
  27.05%
  3,432,000
  27.14%
  0
  0%

  طلای 18 عیار / 740

  3,310,000
  143,000 (4.52%)
  31,000
  0.94%
  1,442,000
  30.34%
  980,000
  42.06%
  0
  0%

  طلای دست دوم

  3,762,870
  0 (0%)
  0
  0%
  0
  0%
  6,975,130
  64.95%
  0
  0%

  آبشده بنکداری

  14,540,000
  570,000 (4.08%)
  140,000
  0.97%
  6,330,000
  30.33%
  4,305,000
  42.06%
  8,706,000
  149.22%

  آبشده شنبه ای

  14,470,000
  530,000 (3.8%)
  40,000
  0.27%
  5,880,000
  28.89%
  1,720,000
  13.49%
  8,626,000
  147.60%

  آبشده کمتر از کیلو

  14,535,000
  570,000 (4.08%)
  140,000
  0.97%
  6,330,000
  30.33%
  4,295,000
  41.94%
  0
  0%