کالایاب
بازار طلا
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 8 دی 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار

  بازار طلا روز جاری را با کاهش 2,300 ریالی و با رقم 3,287,500 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 108,600 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,289,800 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود. 

  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 79,600 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,210,200 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 79,600 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 106,200 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 4,280,200 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,289,800 ریال به عنوان سقف و رقم 3,167,500 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 4,386,400 ریال به عنوان بالاترین و 4,223,300 ریال به عنوان پایین ترین نرخ تا این لحظه بوده است.


  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه طلای 18 عیار

  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه آبشده


  بررسی قیمت طلا در ماه های اخیر گویای این است که هر گرم طلای 18 عیار در روزهای مشابهی از سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 7 دی 1396 با رقم 1,317,780 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه این دو نرخ، بیانگر افزایش 143.60 درصدی یا 1,892,420 ریالی طلا نسبت به سال گذشته می باشد. نگاهی به نوسانات 6 ماهه و 3 ماهه طلا نیز مبین نوسانات به میزان 1,700,300 ریال برای دوره سه ماهه و 762,800 ریال برای دوره 6 ماهه می باشد. در ادامه این بررسی، مقایسه عملکرد یک ماهه طلای 18 عیار نیز نشان دهنده کاهش 3.39 درصدی فلز زرد به میزان 112,900 ریال در دوره یک ماهه اخیر می باشد.


  مشاهده قیمت زنده و لحظه ای طلا

   مشاهده آرشیو قیمت مثقال طلا


  معاملات مثقال و آبشده

  در معاملات روزانه آبشده نیز هر مثقال طلا با قیمت 13,960,000 ریال معامله گردید که گویای کاهش 230,000 ریالی آن نسبت به روز قبل می باشد همچنین مثقال طلا در نوسانات روز جاری، سقف 14,250,000 ریالی و کف 13,720,000 ریالی را به ثبت رساند. آبشده نقدی نیز که روز گذشته شاهد کاهش 530,000 ریالی بود در روز جاری با 1.65 درصد یا 230,000 ریال کاهش به رقم 13,960,000 رسید که این قیمت در اوج معاملات امروز برابر با 14,250,000 ریال به عنوان بالاترین و در پایین ترین سطح معاملات نیز 13,720,000 ریال مشاهده گردید.  شاخص آخرین نرخ تغییر 1 ماهه تغییر 3 ماهه تغییر 6 ماهه تغییر 1 ساله

  طلای 18 عیار / 750

  3,210,200
  79,600 (2.48%)
  112,900
  3.39%
  1,700,300
  34.62%
  762,800
  31.16%
  1,892,420
  143.60%

  طلای ۲۴ عیار

  4,280,200
  106,200 (2.48%)
  150,500
  3.39%
  2,267,100
  34.62%
  1,017,000
  31.16%
  2,523,180
  143.60%

  مثقال طلا

  13,960,000
  230,000 (1.65%)
  430,000
  2.98%
  7,310,000
  34.36%
  3,359,000
  31.68%
  8,252,000
  144.56%

  آبشده نقدی

  13,960,000
  230,000 (1.65%)
  430,000
  2.98%
  7,310,000
  34.36%
  3,370,000
  31.82%
  0
  0%

  مثقال / عیار جهانی

  13,780,000
  497,000 (3.61%)
  613,000
  4.25%
  7,729,000
  35.93%
  3,021,000
  28.07%
  8,047,010
  140.36%

  مثقال / حواله دلار

  13,646,000
  499,000 (3.66%)
  619,000
  4.33%
  7,801,000
  36.37%
  2,861,000
  26.52%
  7,920,500
  138.33%

  مثقال / بر مبنای سکه

  15,554,000
  199,000 (1.28%)
  1,043,000
  6.28%
  7,014,000
  31.07%
  2,702,000
  21.02%
  0
  0%

  طلای 18 عیار / 740

  3,167,000
  79,000 (2.49%)
  112,000
  3.41%
  1,678,000
  34.63%
  755,000
  31.30%
  0
  0%

  طلای دست دوم

  3,762,870
  0 (0%)
  0
  0%
  0
  0%
  7,353,130
  66.14%
  0
  0%

  آبشده بنکداری

  13,970,000
  230,000 (1.65%)
  430,000
  2.98%
  7,310,000
  34.35%
  3,375,000
  31.85%
  8,216,000
  142.78%

  آبشده شنبه ای

  13,940,000
  240,000 (1.72%)
  850,000
  5.74%
  7,260,000
  34.24%
  1,190,000
  9.33%
  8,178,000
  141.92%

  آبشده کمتر از کیلو

  13,965,000
  230,000 (1.65%)
  430,000
  2.98%
  7,310,000
  34.35%
  3,365,000
  31.74%
  0
  0%