بازار ارزهای دیجیتال
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 15 آذر 1397

  گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 15 آذر 1397

  بیت کوین

  بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 171.9 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 3,795.7 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 1.30 دلار افزایش و با ثبت عدد 3,797 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 3,679.5 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد.


  اتریوم

  دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 6.4 دلار کاهش و با قیمت 103.98 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 97.57 دلار می باشد. بدین ترتیب اتریوم با ثبت کاهش 6.56 درصدی برابر با 6.4 دلار نسبت به دیروز و همچنین کاهش  119.33 دلاری نسبت به ماه گذشته خود، گویای روندی نزولی در روزهای فعلی بوده است.


  مروری بر نوسانات پیشین

  نگاهی به عملکرد پرفراز و نشیبب ارزهای دیجیتال در همین دوران کوتاه حضور در بازارها گویای این است که بیت کوین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ 1396/09/15 نرخی برابر با 13,749.6 دلار را به ثبت رسانده بود که بر این مبنا باید از کاهش 10,070.1 دلاری بیت کوین در یک بازه زمانی یکساله یاد کنیم. این رقم برای بازه های زمانی 6 ماهه و 3 ماهه به ترتیب برابر با 7,530 و 6,437.9 دلار است که برای دور زمانی 6 ماهه کاهش 3,850.5 دلاری و برای دوره سه ماهه نیز روند کاهش 2,758.4 دلاری را نشان می دهند.

  به همین سیاق بررسی عملکرد  اتریوم نیز نشان می دهد که اتریوم در بازه زمانی یکساله روندی را تجربه کرده است چرا که این ارز دیجیتال در روزهای مشابه سال پیش، نرخی برابر با - دلار داشته است که این بیانگر  0 درصدی اتریوم برابر با 0 دلار در طی یکسال گذشته است این در حالی است که این ارز رمزپایه در بازه زمانی سه ماهه گذشته، نوسانی 56.31 درصدی برابر با 125.8 دلار را تجربه کرده است و از رقم 223.37 دلار به 125.8 دلار کاهش یافته است.  در ادامه جداول مشروح قیمت زنده و نوسانات کلیه ارزهای اصلی تا لحظه تنظیم گزارش و موارد مرتبط ارایه گردیده است:


  شاخص آخرین نرخ تغییر 1 ماهه تغییر 3 ماهه تغییر 6 ماهه تغییر 1 ساله

  بیت کوین

  3,679.5
  116.2 (3.16%)
  2,791.1
  43.13%
  2,758.4
  42.84%
  3,850.5
  51.13%
  10,070.1
  73.23%

  اتریوم

  97.57
  6.4 (6.56%)
  119.33
  55.01%
  125.8
  56.31%
  500.12
  83.67%
  0
  0%

  بیت کش

  117.66
  21.83 (18.55%)
  490.21
  80.64%
  392.32
  76.92%
  993.21
  89.40%
  0
  0%

  ریپل

  0.32
  0.01 (4.28%)
  0.20
  38.71%
  0.02
  9.17%
  0.33
  50.47%
  0
  0%

  آی او تی ای

  0.24
  0.01 (4.14%)
  0.25
  51.16%
  0.33
  57.15%
  1.40
  85.00%
  0
  0%

  استلار

  0.12
  0.00 (6.43%)
  0.13
  51.41%
  0.07
  36.15%
  0.16
  56.05%
  0
  0%

  لایت کوین

  28.41
  1.36 (4.79%)
  26.59
  48.34%
  27.43
  49.12%
  90.96
  76.20%
  0
  0%

  دش

  70.88
  7.9 (11.15%)
  99.27
  58.34%
  102.98
  59.23%
  239.3
  77.14%
  0
  0%

  نم

  0.07
  0.00 (8.95%)
  0.02
  24.72%
  0.02
  27.21%
  0.17
  70.38%
  0
  0%

  کاردانو

  0.03
  0.00 (4.97%)
  0.04
  58.58%
  0.05
  61.44%
  0.17
  84.32%
  0
  0%