بازار طلا
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 15 آذر 1397

  گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 15 آذر 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار

  بازار طلا روز جاری را با کاهش 2,300 ریالی و با رقم 3,384,500 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 9,200 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,386,800 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود. 

  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 2,300 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,384,500 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 2,300 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 3,100 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 4,512,600 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,384,500 ریال به عنوان سقف و رقم 3,384,500 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 4,512,600 ریال به عنوان بالاترین و 4,512,600 ریال به عنوان پایین ترین نرخ تا این لحظه بوده است.


  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه طلای 18 عیار

  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه آبشده


  بررسی قیمت طلا در ماه های اخیر گویای این است که هر گرم طلای 18 عیار در روزهای مشابهی از سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 15 آذر 1396 با رقم 1,304,620 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه این دو نرخ، بیانگر افزایش 159.42 درصدی یا 2,079,880 ریالی طلا نسبت به سال گذشته می باشد. نگاهی به نوسانات 6 ماهه و 3 ماهه طلا نیز مبین نوسانات به میزان 198,500 ریال برای دوره سه ماهه و 1,388,700 ریال برای دوره 6 ماهه می باشد. در ادامه این بررسی، مقایسه عملکرد یک ماهه طلای 18 عیار نیز نشان دهنده کاهش 20.19 درصدی فلز زرد به میزان 856,500 ریال در دوره یک ماهه اخیر می باشد.


  مشاهده قیمت زنده و لحظه ای طلا

   مشاهده آرشیو قیمت مثقال طلا


  معاملات مثقال و آبشده

  در معاملات روزانه آبشده نیز هر مثقال طلا با قیمت 14,660,000 ریال معامله گردید که گویای کاهش 10,000 ریالی آن نسبت به روز قبل می باشد همچنین مثقال طلا در نوسانات روز جاری، سقف 15,040,000 ریالی و کف 14,180,000 ریالی را به ثبت رساند. آبشده نقدی نیز که روز گذشته شاهد کاهش 4,000 ریالی بود در روز جاری با 0.07 درصد یا 10,000 ریال کاهش به رقم 14,660,000 رسید که این قیمت در اوج معاملات امروز برابر با 14,660,000 ریال به عنوان بالاترین و در پایین ترین سطح معاملات نیز 14,660,000 ریال مشاهده گردید.  شاخص آخرین نرخ تغییر 1 ماهه تغییر 3 ماهه تغییر 6 ماهه تغییر 1 ساله

  طلای 18 عیار / 750

  3,384,500
  2,300 (0.07%)
  856,500
  20.19%
  198,500
  5.54%
  1,388,700
  69.58%
  2,079,880
  159.42%

  طلای ۲۴ عیار

  4,512,600
  3,100 (0.07%)
  1,142,000
  20.19%
  264,700
  5.54%
  1,851,500
  69.57%
  2,773,130
  159.42%

  مثقال طلا

  14,660,000
  10,000 (0.07%)
  3,710,000
  20.19%
  860,000
  5.54%
  6,015,000
  69.57%
  9,009,000
  159.42%

  آبشده نقدی

  14,660,000
  10,000 (0.07%)
  12,823,000
  698.04%
  13,108,000
  844.58%
  13,798,000
  1,600.69%
  0
  0%

  مثقال / عیار جهانی

  14,659,000
  10,000 (0.07%)
  3,324,000
  18.48%
  2,286,000
  13.49%
  5,845,000
  66.31%
  9,106,590
  164.01%

  مثقال / حواله دلار

  14,530,000
  10,000 (0.07%)
  3,391,000
  18.92%
  2,352,000
  13.93%
  5,743,000
  65.35%
  8,989,470
  162.24%

  مثقال / بر مبنای سکه

  16,981,000
  155,000 (0.92%)
  3,820,000
  18.36%
  2,385,000
  12.31%
  7,221,000
  73.98%
  0
  0%

  طلای 18 عیار / 740

  3,339,000
  3,000 (0.09%)
  2,920,600
  698.04%
  2,985,500
  844.55%
  3,142,600
  1,600.10%
  0
  0%

  طلای دست دوم

  3,762,870
  0 (0%)
  3,386,583
  900%
  3,469,210
  1,181.36%
  2,858,070
  315.87%
  0
  0%

  آبشده بنکداری

  14,670,000
  10,000 (0.07%)
  3,710,000
  20.18%
  860,000
  5.53%
  6,045,000
  70.08%
  9,012,000
  159.27%

  آبشده شنبه ای

  15,010,000
  270,000 (1.83%)
  3,290,000
  17.97%
  270,000
  1.76%
  2,260,000
  17.72%
  9,337,000
  164.58%

  آبشده کمتر از کیلو

  14,665,000
  10,000 (0.07%)
  12,827,500
  698.09%
  13,112,500
  844.60%
  13,802,000
  1,599.30%
  0
  0%