تحلیل روزانه بازارهای ارزی
 • آنالیز روزانه بیت کوین کش – 12 آگوست 2018

  بیت کوین کش دوباره می لغزد

  برای روز آینده، یک حرکت برگشتی از ابتدای روز آغاز می شود و بیت کوین کش را به 439.9 دلار بالاتر از دومین سطح حمایتی در 440 دلار بهبود می دهد، هر چند بیت کوین کش ممکن است برای به دست اوردن اولین سطح اصلی حمایت در 469.67 دلار تلاش کند، برای رسیدن به این سطح لازم است پیش از این به 447 دلار رسیده باشد.

  بیت کوین کش شاهد ادامه مشکلات خود در روز سه شنبه بود، پس از سقوط 2.25 درصدی در روز دوشنبه با 5.79 درصد کاهش در سه شنبه در  439.6 دلار بسته شد.

  بیت کوین کش روز را با یک حرکت مثبت آغاز کرد و در اوایل صبح به بالاتر از سطح 477.3 دلار رسید، اولین سطح اصلی مقاومت در 485.63 دلار است.

  در ساعت اولیه عصر فروپاشی برای بیت کوین کش آغاز شد، از اولین سطح اصلی حمایتی در 454.63 دلار و دومین سطح اصلی حمایت در 440.67 دلار کاهش یافت، و قبل از بهبود در سطح 430 دلار به 424.8 دلار رسیده بود.

  در زمان نوشتن این مطلب، بیت کوین کش در ساعات اولیه صبح امروز، در ادامه سقوط روز سه شنبه، با 3.48 درصد کاهش به  424.6 دلار رسید. و در حال حاضر در 420.5 دلار است در حالیکه بالاتر از اولین سطح اصلی حمایت در 417.17 دلار قرار دارد.

  برای روز آینده، یک حرکت برگشتی از ابتدای روز آغاز می شود و بیت کوین کش را به 439.9 دلار بالاتر از دومین سطح حمایتی در 440 دلار بهبود می دهد، هر چند بیت کوین کش ممکن است برای به دست اوردن اولین سطح اصلی حمایت در 469.67 دلار تلاش کند، برای رسیدن به این سطح لازم است پیش از این به 447 دلار رسیده باشد.

  عدم موفقیت برای حرکت در اطراف سطح 440 دلار اولین سطح اصلی حمایت در 417.17 دلار را اجرا می کند و چشم انداز بعدی در سطح 400 دلار خواهد بود.