بازار سکه
 • گزارش روزانه قیمت سکه / چهارشنبه 21 شهریور 1397

  سکه در روز جاری

  بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 230,000 ریال افزایش به رقم 44,030,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 43,910,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 43,910,000 می باشد.

  در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 44,410,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 43,160,000 دادو ستد گردید.

  بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1396/06/21 برابر با 12,628,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 31,282,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسانی برابر با 174.43 درصد یا 27,910,000 ریال را پشت سر گذاشته و این رقم برای دوره زمانی سه ماهه 18,665,000 ریال و برای دوره یک ماهه برابر با 6,930,000 ریال می باشد.


  مشاهده قیمت زنده و نوسانات سکه در بازار امروز

  مشاهده آرشیو، نمودارها وعملکرد روزانه سکه 


  بازار سکه و سایر مسکوکات

  همچنین در بازار امروز، هر قطعه سکه بهار آزادی شاهد افزایش 2.76 درصدی بود که نرخ آن را با 1,100,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته به رقم 39,910,000 رساند. هم اکنون هر قطعه نیم سکه نیز با قیمت 20,700,000 ریال، هر قطعه ربع سکه با قیمت 10,800,000 ریال و هر قطعه سکه گرمی نیز با نرخ 6,200,000 ریال در حال داد و ستد می باشند.


  تابلوی زنده قیمت ها و نوسانات بازار آتی 


  بازار آتی سکه

  در امتداد بازار نقدی، بازار آتی نیز شاهد تحولات و معاملاتی بود که در نتیجه آنها، سکه آتی شهریور نرخ 42,861,523 ریال را تجربه کرد و  برای سکه آتی آبان قیمت 48,730,371 به ثبت رسید و در مقابل سکه آتی دی نیز رقم 50,595,000 ریال تثبیت شد. همچنین به ترتیب نرخ تسویه روزانه برای سکه آتی شهریور ، سکه آتی آبان و سکه آتی دی به ترتیب 42,861,523 ریال، 48,730,371 ریال و 50,595,000 ریال به ثبت رسید.


  شاخص آخرین نرخ تغییر 1 ماهه تغییر 3 ماهه تغییر 6 ماهه تغییر 1 ساله

  سکه امامی

  43,910,000
  120,000 (0.27%)
  6,930,000
  18.73%
  18,665,000
  73.93%
  27,910,000
  174.43%
  31,282,000
  247.71%

  سکه بهار آزادی

  39,910,000
  1,100,000 (2.76%)
  5,800,000
  17.00%
  15,790,000
  65.46%
  24,160,000
  153.39%
  27,540,000
  222.63%

  نیم سکه

  20,700,000
  600,000 (2.9%)
  3,000,000
  16.94%
  8,350,000
  67.61%
  13,020,000
  169.53%
  14,140,000
  215.54%

  ربع سکه

  10,800,000
  400,000 (3.7%)
  1,700,000
  18.68%
  3,740,000
  52.97%
  5,940,000
  122.22%
  7,130,000
  194.27%

  سکه گرمی

  6,200,000
  0 (0%)
  1,100,000
  21.56%
  2,170,000
  53.84%
  2,830,000
  83.97%
  3,710,000
  148.99%