بازار طلا
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 21 شهریور 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار

  بازار طلا روز جاری را با کاهش 11,600 ریالی و با رقم 3,670,800 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 55,400 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,728,500 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود. 

  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 11,600 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,716,900 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 11,600 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 15,400 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 4,955,900 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,748,100 ریال به عنوان سقف و رقم 3,599,200 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 4,997,400 ریال به عنوان بالاترین و 4,798,900 ریال به عنوان پایین ترین نرخ تا این لحظه بوده است.


  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه طلای 18 عیار

  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه آبشده


  بررسی قیمت طلا در ماه های اخیر گویای این است که هر گرم طلای 18 عیار در روزهای مشابهی از سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 21 شهریور 1396 با رقم 1,255,450 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه این دو نرخ، بیانگر افزایش 196.06 درصدی یا 2,461,450 ریالی طلا نسبت به سال گذشته می باشد. نگاهی به نوسانات 6 ماهه و 3 ماهه طلا نیز مبین نوسانات به میزان 1,613,900 ریال برای دوره سه ماهه و 2,197,350 ریال برای دوره 6 ماهه می باشد. در ادامه این بررسی، مقایسه عملکرد یک ماهه طلای 18 عیار نیز نشان دهنده افزایش 27.06 درصدی فلز زرد به میزان 791,800 ریال در دوره یک ماهه اخیر می باشد.


  مشاهده قیمت زنده و لحظه ای طلا

   مشاهده آرشیو قیمت مثقال طلا


  معاملات مثقال و آبشده

  در معاملات روزانه آبشده نیز هر مثقال طلا با قیمت 16,100,000 ریال معامله گردید که گویای کاهش 50,000 ریالی آن نسبت به روز قبل می باشد همچنین مثقال طلا در نوسانات روز جاری، سقف 16,240,000 ریالی و کف 15,590,000 ریالی را به ثبت رساند. آبشده نقدی نیز که روز گذشته شاهد افزایش 24,000 ریالی بود در روز جاری با 0.31 درصد یا 50,000 ریال کاهش به رقم 16,100,000 رسید که این قیمت در اوج معاملات امروز برابر با 16,240,000 ریال به عنوان بالاترین و در پایین ترین سطح معاملات نیز 15,590,000 ریال مشاهده گردید.  شاخص آخرین نرخ تغییر 1 ماهه تغییر 3 ماهه تغییر 6 ماهه تغییر 1 ساله

  طلای 18 عیار / 750

  3,716,900
  11,600 (0.31%)
  791,800
  27.06%
  1,613,900
  76.74%
  2,197,350
  144.60%
  2,461,450
  196.06%

  طلای ۲۴ عیار

  4,955,900
  15,400 (0.31%)
  1,055,800
  27.07%
  2,152,000
  76.75%
  2,929,850
  144.60%
  3,264,440
  192.99%

  مثقال طلا

  16,100,000
  50,000 (0.31%)
  3,440,000
  27.17%
  6,991,000
  76.74%
  9,518,000
  144.60%
  10,661,000
  196.01%

  آبشده نقدی

  16,100,000
  50,000 (0.31%)
  14,834,000
  1,171.72%
  15,187,500
  1,664.38%
  0
  0%
  0
  0%

  مثقال / عیار جهانی

  17,286,000
  372,000 (2.2%)
  4,526,000
  35.47%
  7,767,000
  81.59%
  10,786,720
  165.96%
  11,835,920
  217.16%

  مثقال / حواله دلار

  17,223,000
  371,000 (2.2%)
  4,526,000
  35.64%
  7,731,000
  81.44%
  10,588,000
  159.57%
  11,770,140
  215.85%

  مثقال / بر مبنای سکه

  19,388,000
  111,000 (0.58%)
  2,937,000
  17.85%
  8,237,000
  73.86%
  0
  0%
  0
  0%

  طلای 18 عیار / 740

  3,667,000
  12,000 (0.33%)
  3,398,900
  1,267.77%
  3,459,100
  1,663.82%
  0
  0%
  0
  0%

  طلای دست دوم

  2,936,600
  0 (0%)
  2,634,800
  873.02%
  1,978,800
  206.59%
  0
  0%
  0
  0%

  آبشده بنکداری

  16,110,000
  50,000 (0.31%)
  3,445,000
  27.20%
  6,980,000
  76.45%
  9,535,000
  145.01%
  10,651,000
  195.10%

  آبشده شنبه ای

  16,100,000
  50,000 (0.31%)
  3,350,000
  26.27%
  3,350,000
  26.27%
  9,577,000
  146.81%
  10,625,000
  194.06%

  آبشده کمتر از کیلو

  16,105,000
  50,000 (0.31%)
  14,838,000
  1,171.11%
  15,191,500
  1,662.99%
  0
  0%
  0
  0%