شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تحلیل روزانه بازارهای ارزی
 • تجزیه و تحلیل فنی : USD / CHF ،GBP/USD - از 31 آگوست تا 7 سپتامبر 2018

  GBP/USD

  دلار آمریکا در برابر پوند انگلیس (GBP / USD) هنوز هم احتمال دارد رشد کند. نقطه پیوت تخمینی (پیوت پوینت، نقاطی هستند که در انها جهت حرکت قیمت ممکن است تغییر کند) در سطح 1.2843 قرار دارد.

   

  سناریو اصلی: موقعیت های خرید مربوط به اصلاحات بالاتر از سطح 1.2843 با هدف 1.3213 - 1.3364 خواهد بود.

   

  سناریو جایگزین: شکست و تثبیت پایین تر از سطح 1.2843 به این جفت ارز اجازه می دهد که به کاهش در سطح 1.2660 - 1.2580 ادامه دهد.

   

  آنالیز: اولین موج از سطح بزرگتر (1) به عنوان یک محرک در چارچوب زمانی روزانه شکل گرفته است و تصحیح کاهشی به پایان رسید و موج دوم (2) شکل می گیرد. ظاهرا، موج سوم (3) با اولین موج ضدروند از سطح پایین تر i از 1 (3) در داخل شکل می گیرد و شروع به رشد در چارچوب زمانی 4 ساعته می کند. از قرار معلوم،  موج (iii) از i در قاب زمانی 1 ساعته در حال توسعه است. اگر این فرض درست باشد، افزایش جفت ارز تا 1.3213 - 1.3364 ادامه خواهد داشت. سطح 1.2843 در این سناریو بسیار مهم است.

   

  USD / CHF

   

  جفت ارز USD / CHF به احتمال زیاد همچنان سقوط خواهد کرد. پیوت پوینت تخمینی در سطح 0.9777 قرار دارد. موقعیت های فروش مربوط به اصلاحات زیر سطح 0.9777 با هدف 0.9640 - 0.9600 خواهد بود.

   

  سناریو جایگزین: شکست و تثبیت بالای سطح 0.9777 به این جفت ارز اجازه می دهد تا به افزایش در سطح 0.9847 - 0.9863 ادامه دهد.

   

  آنالیز: ظاهرا، انگیزه صعودی به پایان رسیده و اولین موج از سطح بزرگتر 1 از (3) در قالب زمانی روزانه شکل گرفت. تصحیح کاهشی به عنوان موج 2 از (3) در چارچوب زمانی 4 ساعته شکل می گیرد. ظاهرا، یک محرک کاهشی به عنوان موج C از 2 همراه با موج (iii) از C که در حال اتمام است در قاب زمانی 1 ساعته، در حال رشد است.

  اگر پیش فرض درست باشد، جفت ارز، پس از تکمیل اصلاح (iv) از c، به کاهش در زیر سطح 0.9640 - 0.9600 ادامه خواهد داد. سطح 0.9777 در این سناریو بسیار مهم است.