شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سنگ ها و کانی ها
  • پریز(prasiolite quartz)

     

    نوع فشرده ای از کوارتز می باشد که به رنگ سبز تره فرنگی دیده می شوند.

    عامل پدیده اورنده رنگ وجودبلورهای اکتینولیت بسیارریزدرپریز است.

    به کانی یشم سبز نیز گاهی اشتباها پریز گفته می شودمحل یافت این کانی درآلمان شرفی ،فنلاند،اطریش،اسکاتلند می باشد.