اخبار بانک و بیمه

 • سایه بحران این بار در ترمینال اپراتورهای کانتینری

  موسسه تحقیقاتی Drewry در گزارشی از وخامت اوضاع سرمایه گذاری در بنادر و ترمینال اپراتورهای کانتینری به موجب رکود حاضر در خطوط کانتینری و کاهش هزینه های جابه جایی بار از سوی آنان خبر داد.

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه اطلاع رسانی جامعه دریایی ایران(مانا) ، موسسه تحقیقاتی Drewry در آخرین گزارش خود از عملکرد بنادر و ترمینال ها نوشت: ترمینال اپراتورها به موجب افزایش قیمت شناورهای بزرگ، خطرات تجاریِ روزافزون به دلیل وجود ائتلاف های بزرگ شرکت های کشتیرانیِ بنام، رشد بسیار آرامِ درخواست در سطح جهانی و اعمال فشار زیاد در هزینه های مدیریت کانتینری بر خطوط کشتیرانی در شرایط بحرانی وخیمی به سر می برند.
  تحلیلگر ارشد بخش بنادر و ترمینال ها در موسسه Drewry گفت: ترمینال اپراتورها در صورتی می توانند در بازار جهانی به رقابت بپردازند و به فعالیت خود ادامه دهند که میزان هزینه های عملیاتی و هزینه سرمایه 10 تا 20 درصد برای شناورهای بزرگ افزایش یابد. از سویی دیگر با شکل گیری ائتلاف های بزرگِ شرکت های کشتیرانی، خطر جدی تری ترمینال اپراتورها را تهدید می کند.
   
  عملکرد مالی ترمینال اپراتورها به شدت با ضعف در بخش درآمد و افزایش بدهی ها روبه رو است.

  تحلیلگر ارشد Drewry گفت: خطوط کشتیرانی باید با دقت بیشتری فعالیت خود را ادامه دهند.

  اگر سود حاصل از سرمایه گذاری در ترمینال ها کاهش یابد یا ریسک پذیری سرمایه گذاری در ترمینال اپراتورها افزایش یابد، به ناچار باید سرمایه گذاری در این بخش متوقف شود.
  وی افزود: مقاومت در برابر فشار موجود برای مدیریت هزینه های جابه جایی بار در اپراتور ترمینال ها بسیار سخت است اما غیرقابل بهبود نیست و به شدت به شرایط بازارهای محلی، افزوده شدن شناورهای بزرگ به ناوگان های جهانی کانتینر و ائتلاف های بزرگ شرکت های کشتیرانی مشهور بستگی دارد.