اخبار نفت و انرژی

 • افزایش قیمت نفت به تولید متوازن بستگی دارد

  نماینده سابق ایران در اوپک گفت: افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی با تولید متوازن و منطقی امکان پذیر است.

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمد علی خطیبی در مصاحبه با رادیو اقتصاد با اشاره به اینکه بحث اصلی برای نیمه اول سال آینده سقف تولید اوپک و کشش بازار است، افزود: کشش بازار برای نفت اوپک در نیمه اول سال آتی 32.5 میلیون بشکه در روز است و حتی بازارکشش 33 میلیون بشکه در روز را ندارد.
  وی همچنین با بیان اینکه تقاضا در نیمه دوم سال بیشتر از نیمه اول سال است، اظهارداشت: در نیمه دو سال به دلیل سرما و افزایش تقاضای فصلی بازار کشش 33 میلیون بشکه در روز را دارد.

  نماینده سابق ایران در اوپک با اذعان اینکه در نیمه اول سال آینده تولید نفت اوپک نباید بیشتر از 32.5 میلیون بشکه در روز باشد، گفت: در حال حاضر تولید فعلی این سازمان 33 میلیون و 500 تا 33 میلیون و 700 هزار بشکه در روز گزارش شده است.

  وی افزود: با فرض اینکه تولید نفت اوپک بطور میانگین 33.5 میلیون بشکه در روز باشد یک میلیون بشکه از تقاضای نیمه اول سال آینده حتی بیشتر است بنابراین برای اینکه اوپک بازار نفت متعادل داشته باشد حداقل یک میلیون بشکه از تقاضای فعلی خود را باید کاهش دهد.

  خطیبی در ادامه شرط تعادل بخشی به بازارنفت را کاهش سقف تولید دانست و اظهار داشت: موضوع اصلی در اجلاس امروز هم اوپک هم کاهش میزان تولید حداقل تا سقف یک میلیون بشکه در روز است.

  وی در پاسخ به این پرسش که چه کشورهای باید این میزان کاهش را متقبل شوند، گفت: برای کاهش یک میلیون بشکه در روز تمامی کشورها به استثناء سه کشور ایران، لیبی و نیجریه باید سهمی متناسب با تولید را قبول کنند.

  نماینده سابق ایران در اوپک در بخش دیگری از سخنان خود افزود: طبق معمول قبل از نشست اجلاس وزراء جلسات کارشناسی و همینطور جلسات هیئت عامل تشکیل می شود.

  وی تصریح کرد : جلسات کارشناسی که به «کمیسیون اقتصادی اوپک» معروف است وظیفه دارد آخرین وضع عرضه ، تقاضا، ذخیره سازی ها و همه مولفه های که در مورد بازار نفت دخیل هستند را بررسی و یک چشم انداز شش ماهه را ترسیم و در نهایت گزارش را به اجلاس وزراء ارائه دهد.

  خطیبی با بیان اینکه بررسی وضعیت گزارش بازار نفت از برنامه های مهم اجلاس 30 نوامبر اوپک است، گفت: این گزارش به وسیله کمیسیون اقتصادی اوپک تهیه و آخرین وضعیت عرضه، تقاضا و همچنین پیش بینی شش ماهه آینده نفت در آن لحاظ می شود.

  وی با اشاره به این جمله که طبق معمول جلسه هیئت عامل اوپک هم قبل از اجلاس وزراء تشکیل می شود، افزود: در این جلسه مسائل جاری، مالی، حقوقی، بودجه، هزینه ها، برآورد بودجه برای سال آینده، پیش بینی بودجه، هزینه ها وغیره بررسی و تصمیم گیری می شود.

  نماینده سابق ایران در اوپک با اعلام اینکه تصمیمات این جلسه برای اجرایی شدن باید به تائید اجلاس وزراء برسد، اذعان داشت: طبق معمول گزارش هیئت عامل در نخستین روز اجلاس ارائه و پس از تصویب وزراء می تواند در بخش های درآمدی و هزینه ای برای اوپک در سال آینده ملاک عمل قرار گیرد.
  وی تصریح کرد: همیشه قبل از اجلاس وزراء جلسات کمیسیون اقتصادی و هیئت عامل اوپک تشکیل می شود و گزارشی در خصوص برنامه های بودجه، اداری و مالی و همچنین چشم انداز بازار نفت تهیه و به اجلاس وزراء ارائه تا براساس این گزارشات تصمیم گیری های لازم صورت گیرد.
  خطیبی یادآورشد: این اجلاس برای نیمه اول سال تصمیم گیری می کند و برای نیمه دوم سال، اجلاس دیگری در فصل تابستان تشکیل می شود.