اخبار بانک و بیمه

  • انتشار گزارش اقدامات بیمه در بازارهای بیمه آسیا و آفریقا

    بیمه مرکزی خبرداد؛

    در آستانه روز بیمه و باتوجه به تداوم فعالیت‌ها ومذاکرات بین‌المللی صنعت بیمه کشور، نشریه سندیکای بیمه‌گران آسیا و آفریقا(فیر) به صورت ویژه اقدام به ارایه و انتشار موقعیت صنعت بیمه ایران کرد.

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، در آستانه روز بیمه و باتوجه به تداوم فعالیت‌ها ومذاکرات بین‌المللی صنعت بیمه کشور، نشریه سندیکای بیمه‌گران آسیا و آفریقا(فیر) به صورت ویژه اقدام به ارایه و انتشار موقعیت صنعت بیمه ایران در بازارهای آفریقا و آسیا کرد. در شماره جاری نشریه فیر به مشخصات ژئوپولیتیکی، جمعیت‌شناسی، شرکت‌های بیمه و بیمه اتکایی فعال در کشور، شاخص‌های آماری همچون ضریب نفوذ، مجموع حق بیمه سالیانه، مناطق آزاد تجاری و شرکت های فعال در این مناطق، معرفی نهادهای فعال در عرصه بیمه مشتمل بر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی بیمه، صندوق تامین خسارات بدنی، پژوهشکده بیمه و مختصری از پیشینه تاریخی ظهور بیمه در کشور پرداخته است.

    همچنین در بخش های دیگر فعالیت‌های عمده و قابل تامل در صنعت بیمه، مانند بیمه اتکایی و اجباری، مروری بر قوانین و مقررات تاسیس شرکت بیمه، عملکرد صنعت در رشته‌های مختلف بیمه‌ای طی پنج سال گذشته مبتنی بر حداقل سرمایه، حق بیمه مستقیم، شبکه‌های فروش، رتبه کشور از منظر ضریب نفوذ بیمه در سطح بین‌المللی، پیش‌بینی رشد در رشته‌های متنوع بیمه‌ای، اهداف بلندمدت فعالین بازار بیمه کشور تا سال ۲۰۲۵ و از سوی دیگر به اصلاح آئین‌نامه ارزیابی توانگری و نظارت بر شرکت‌های بیمه، افزایش سقف پوشش بیمه‌ای توسط آژانس اعتبارات اتریش (OeKB) از ۲۸۰ به یک میلیارد یورو، همچنین بازگشایی حساب بانک مرکزی توسط بانک مرکزی اتریش پرداخته است.