اخبار اخبار قیمت ها

 • جدول قیمت های بروز آهن آلات در تاریخ 11 آذر

  جدول قیمت های بروز آهن آلات در تاریخ 11 آذر در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :

  تسمه
  نوع و اندازهشاخهوزنقیمت
  هر کیلو تسمه 20x512 متری21,500
  هر کیلو تسمه 25x512 متری-1,500
  هر کیلو تسمه 30x512 متری-1,500
  هر کیلو تسمه 40x512 متری-1,500
  هر کیلو تسمه 50x512 متری-1,500
  تیر آهن
  نوع و اندازهشاخهوزنقیمت
  هر شاخه تیرآهن 1212 متری122236,000
  هر شاخه تیرآهن 1412 متری155297,000
  هر شاخه تیرآهن 1612 متری195361,000
  هر شاخه تیرآهن 1812 متری225432,000
  هر شاخه تیرآهن 2012 متری276655,000
  هر شاخه تیرآهن 2212 متری315745,000
  هر شاخه تیرآهن 2412 متری369875,000
  هر شاخه تیرآهن 2712 متری4341,039,000
  هر شاخه تیرآهن 3012 متری5001,230,000
  صفحه ستون
  نوع و اندازهشاخهوزنقیمت
  هر کیلو ورق 10برش خورده-2,210
  هر کیلو ورق 12برش خورده-2,220
  هر کیلو ورق 15برش خورده-2,200
  هر کیلو ورق 20برش خورده-2,250
  هر کیلو ورق 25برش خورده-2,310
  هر کیلو ورق 8برش خورده-2,200
  میلگرد
  نوع و اندازهشاخهوزنقیمت
  هر کیلو میلگرد 1012 متری7.51,700
  هر کیلو میلگرد 1212 متری111,700
  هر کیلو میلگرد 1412 متری151,750
  هر کیلو میلگرد 1612 متری191,750
  هر کیلو میلگرد 1812 متری251,750
  هر کیلو میلگرد 2012 متری301,750
  هر کیلو میلگرد 2212 متری361,750
  هر کیلو میلگرد 2512 متری471,750
  هر کیلو میلگرد 2812 متری561,750
  هر کیلو میلگرد 3212 متری751,770
  هر کیلو میلگرد 6.5کلاف4.51,950
  هر کیلو میلگرد 8شاخه61,770
  ناودانی
  نوع و اندازهشاخهوزنقیمت
  هر کیلو ناودانی 106 متری521,820
  هر کیلو ناودانی 126 متری641,820
  هر کیلو ناودانی 1412 متری1551,820
  هر کیلو ناودانی 1612 متری1701,820
  هر کیلو ناودانی 1812 متری2152,470
  هر کیلو ناودانی 2012 متری2302,470
  هر کیلو ناودانی 6.56 متری421,730
  هر کیلو ناودانی 86 متری421,820
  نبشی
  نوع و اندازهشاخهوزنقیمت
  هر کیلو نبشی 106 متری901,800
  هر کیلو نبشی 126 متری1301,800
  هر کیلو نبشی 36 متری91,800
  هر کیلو نبشی 46 متری151,800
  هر کیلو نبشی 56 متری221,800
  هر کیلو نبشی 66 متری321,800
  هر کیلو نبشی 86 متری581,800
  ورق سیاه
  نوع و اندازهشاخهوزنقیمت
  هر کیلو ورق سیاه 106x1/57202,255
  هر کیلو ورق سیاه 126x1/58652,250
  هر کیلو ورق سیاه 156x1/510802,245
  هر کیلو ورق سیاه 2رول122,250
  هر کیلو ورق سیاه 2061,445
  هر کیلو ورق سیاه 2561,805
  هر کیلو ورق سیاه 36x1/52202,200
  هر کیلو ورق سیاه 3062,165
  هر کیلو ورق سیاه 46x1/52902,200
  هر کیلو ورق سیاه 56x1/53602,200
  هر کیلو ورق سیاه 66x1/54352,255
  هر کیلو ورق سیاه 86x1/55802,250
  ورق گالوانیزه
  نوع و اندازهشاخهوزنقیمت
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/41 و 1.255.73,000
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/51 و 1.255.72,920
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/61 و 1.255.72,840
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/71 و 1.255.72,750
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/81 و 1.255.72,780
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/91 و 1.255.72,680
  هر کیلو ورق گالوانیزه 11 و 1.255.72,710
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.251 و 1.255.72,730
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.51 و 1.255.72,720
  هر کیلو ورق گالوانیزه 21 و 1.255.72,800
  پروفیل
  نوع و اندازهشاخهوزنقیمت
  هر کیلو قوطی 20x10شاخه4.52,490
  هر کیلو قوطی 20x20-72,420
  هر کیلو قوطی 25x10شاخه5.52,470
  هر کیلو قوطی 25x25شاخه92,410
  هر کیلو قوطی 30x10شاخه6.52,490
  هر کیلو قوطی 30x20شاخه9.52,420
  هر کیلو قوطی 30x50شاخه162,390
  هر کیلو قوطی 30x60شاخه172,390
  هر کیلو قوطی 40x100شاخه282,410
  هر کیلو قوطی 40x40شاخه152,390
  هر کیلو قوطی 60x40شاخه192,390
  هر کیلو قوطی 70x70شاخه272,390
  هر کیلو قوطی 80x40شاخه232,390
  هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509پروفیل درب و پنجره-2,370


بازگشت به صفحه نخست بازگشت به اخبار اخبار قیمت ها تالار گفت و گو