اخبار اخبار قیمت ها

 • لیست قیمت انواع لپ تاپ های دل در تاریخ 10 آذر

  لیست قیمت انواع لپ تاپ های دل در تاریخ 10 آذر در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :

  لیست قیمت انواع لپ تاپ های دل
  مدل لپ تاپپردازنده (CPU)رمهاردگرافیکاندازه مانیتورقیمت
  Asus A450Core i54 GB142,173,212
  Asus K551Core i76 GB162,865,180
  Asus S300Core i34 GB131,967,784
  Asus X200Dual core2 GB121,437,996
  Asus X200 (2)Dual core2 GB121,437,996
  Asus X450Core i58 GB142,284,800
  Asus X450 LDcore i54 GB142,432,700
  Asus X450 LD (2)core i78 GB142,086,716
  Asus X450 LD (3)core i74 GB142,681,376
  Asus X451core i34 GB141,150,407
  Asus X451 (2)b10072 GB141,546,116
  Asus X452core i34 GB161,773,168
  Asus X452 DUAL 2117DUAL 21174 GB141,524,492
  Asus X550Core i34 GB141,933,104
  Asus X550 LDCore i54 GB161,933,104
  Asus X550 LD (2)Core i76 GB162,659,752
  Asus X550 LD (3)core i34 GB162,173,212
  Asus X550 LD (4)Core i56 GB162,778,684
  Asus X551b10072 GB161,210,944
  Asus X552Core i54 GB161,567,740
  Asus X552 (2)DUAL 21174 GB161,881,288
  Asus X552 (3)DUAL 21174 GB161,881,288
  AsusX550Corei76GB162,778,684
  K46CB-BCore i761TNVIDIA 740 2048142,739,000
  N43SM-CCore i54640NVIDIA 630 2048142,249,000
  N46VZ-BCore i781TNVIDIA 650 2048143,049,000
  VIVO BOOK S400CACore i54500Inthel142,199,000
  VIVO BOOK S550-DCore i361TNVIDIA 740 2048162,499,000
  X450CC-BCore i74750NVIDIA 720 2048142,299,000
  X450CC-CPentium 1.84750NVIDIA 720 2048141,699,000
  X450CC-DCore i561TNVIDIA 720 2048142,179,000
  X450CC-GPentium 1.84500NVIDIA 720 2048141,499,000
  X550-APentium 1.84750NVIDIA 720 2048161,699,000
  X550-BCore i761TNVIDIA 720 2048162,799,000