اخبار اخبار قیمت ها

 • فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه 4 در تاریخ 10 آذر

  فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه 4 در تاریخ 10 آذر در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :

  فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه 4
  محله و خیابانعمر ساختمان (سال)قیمت هر متر مربع
  تهران پارس . شهرك پارسنو ساز5,000,000
  جشنواره . 15 متری مطهرینو ساز3,900,000
  جشنواره . اسفندانینو ساز4,100,000
  جشنواره . امیننو ساز3,400,000
  جشنواره . درختینو ساز4,500,000
  جشنواره . زهدینو ساز3,900,000
  جشنواره . شهید نقدینو ساز4,000,000
  حكیمیه . شهرك والفجر183,000,000
  دلاوران . آزادگان شمالینو ساز3,500,000
  دلاوران . تكاوران شمالینو ساز3,500,000
  دلاوران . والاییان شمالینو ساز3,800,000
  شهرك حكیمیه . مجتمع ولیعصر33,500,000
  شهرك حكیمیه . پگاهنوساز5,500,000
  شهید عراقی . كشورینو ساز7,500,000
  شهید عراقی . پایدار فردنو ساز7,500,000
  فرجام غربی . 4 راه خاورنو ساز5,400,000
  فرجام غربی . تقاطع فرجام و سراجنو ساز5,500,000
  فرجام غربی . حیدرخانینو ساز5,000,000
  فرجام غربی . عبادی جنوبینو ساز5,700,000
  فلكه سوم تهرانپارس54,200,000
  لویزان . شاه رضایینو ساز6,500,000
  لویزان . شیان 3نو ساز5,700,000
  مجیدیه جنوبی . 3 راه ارامنهنو ساز5,000,000
  مجیدیه جنوبی . كرمان جنوبینو ساز4,700,000
  مجیدیه شمالی . 16 متری دومنو ساز5,300,000
  مجیدیه شمالی . استاد حسن بنا شمالینو ساز5,000,000
  مجیدیه شمالی . كرمان شمالینو ساز4,600,000
  مجیدیه شمالی . لاهیجانینو ساز4,500,000
  مجیدیه شمالی . میدان ملتنو ساز7,000,000
  میدان هروی . ظابطینو ساز7,000,000
  میدان هروی . مكران جنوبینو ساز6,700,000
  هنگام . چهارراه استقلالنو ساز4,500,000