اخبار اقتصادی

 • تحول فرهنگی شرط لازم برای تحول اقتصادی است

  یک پژوهشگر علوم اقتصادی گفت: تحول فرهنگی شرط لازم برای تحول اقتصادی است.

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ وحید عزیزی در مصاحبه با رادیو اقتصاد سهم فرهنگ در تحقق اقتصاد مقاومتی را بی بدیل دانست و افزود: ایجاد باور عمومی به ضرورت اقتصاد مقاومتی بعنوان تنها راه پیشرفت کشور است.

  وی اظهار داشت: از وظایف مهم رسانه ها و نخبگان جامعه در زمینه اقتصاد مقاومتی تلاش درجهت ترویج و تبیین سیاست کلی اقتصاد مقاومتی برای بدنه عمومی جامعه است.

  این پژوهشگر علوم اقتصادی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی باید به گفتمانی غالب و رایج در بین مردم تبدیل شود، گفت: رفع مشکلات اقتصادی کشور در گرو توجه به ریشه‌ها و عوامل فرهنگی است.

  وی در ادامه با بیان اینکه مختصات اقتصاد مقاومتی را باید شناخت و متناسب با مختصات مزبور فرهنگ عمومی جامعه و به ویژه فرهنگ اقتصادی را اصلاح کرد، افزود: ضعف نظام آموزش عمومی اقتصاد از چالش های اساسی در کشور است.

  عزیزی اظهار داشت : اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد خودکفا، مولد، مستقل و شکوفایی که در برابر همه فشارها بتواند مقاومت و ستون های جامعه را به استواری محافظت کند.

  وی در ادامه با اشاره به اینکه «خودباوری» و «اعتماد جامعه» از مهمترین مولفه ها و شاخصه های اقتصاد مقاومتی است ، گفت : سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد بلند مدت در کشور مطرح است.

  این پژوهشگر حوزه علوم اقتصادی با اشاره به اینکه عصاره اقتصاد مقاومتی به مشارکت مردمی در نظام اقتصادی توجه دارد ، افزود : برای تحقق یک جهش بزرگ اقتصادی تا رسیدن به پیشرفت مطلوب در سایه عدالت امکان پذیر است.

  وی تاکید کرد : تبدیل اقتصاد کشور به یک اقتصاد پویا، مقاوم،‌ مستحکم و آسیب‌ناپذیر در برابر فشارهای خارجی، از ضروریات قطعی در شرایط کنونی نظام است.

  عزیزی اظهار داشت : اقتصاد مقاومتی یکی از راهبردهای کلان کشور است که با ایجاد بسترهای فرهنگی مناسب می توان روند اجرایی سازی این مهم را سرعت بخشید.