اخبار اخبار قیمت ها

 • فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه 1 در تاریخ 10 آذر

  فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه 1 در تاریخ 10 آذر در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :

  فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه 1
  محله و خیابانعمر ساختمان (سال)قیمت هر متر مربع
  آجودانیه . بهزادنو ساز13,000,000
  آجودانیه . خیابان آذرمینوساز13,000,000
  آجودانیه . خیابان صومعه زادهنوساز13,000,000
  آجودانیه . محدوده باشگاه بانك ملینوساز12,000,000
  آجودانیه . محدوده پارك شطرنجنوساز1,000,000
  آجودانیه . پورابتهاجنو ساز8,500,000
  آجودانیه . کوچه 2 شرقینوساز12,500,000
  ازگل . بلوار صدرنژادنو ساز6,000,000
  ازگل . بلوار قائمنوساز6,800,000
  ازگل . خیابان درختینوساز9,300,000
  ازگل . میدان میوه و تره بارنو ساز6,500,000
  ازگل . گلچین جنوبینو ساز6,700,000
  اقدسیه . بلوار مجدینوساز6,300,000
  اقدسیه . خیابان سپندنوساز10,000,000
  اقدسیه . خیابان گلزارنوساز6,500,000
  اقدسیه . گلستان جنوبینوساز15,000,000
  اقدسیه . گلستان شمالینو ساز12,000,000
  الهیه . خزر شمالینوساز12,000,000
  الهیه . شریفی منشنوساز14,000,000
  الهیه . کوهیارنو ساز12,000,000
  الهیه . گلنارنوساز13,000,000
  اوین . دركهنوساز7,200,000
  اوین . كچوئینوساز6,500,000
  اوین . کوهسارنو ساز9,000,000
  باغ فردوس . محدوده پمپ بنزیننو ساز14,500,000
  باغ فردوس . ناصرینو ساز11,100,000
  باغ فردوس . گلستاننو ساز10,500,000
  بزرگراه ارتش . اوشاننو ساز5,000,000
  بزرگراه ارتش . شهرک ابوذرنو ساز5,200,000
  بزرگراه ارتش . شهرک لالهنو ساز5,500,000
  بزرگراه ارتش . شهرک کوثرنو ساز5,400,000
  تجریش . مقصود بیگنوساز15,000,000
  تجریش . میدان قدسنو ساز9,250,000
  جماران . حسن پورنوساز12,000,000
  دار آباد . بلوار هاشمی125,400,000
  دارآباد . 20 متری آفرینشنو ساز7,900,000
  دارآباد . محدوده موزه دارآبادنو ساز9,000,000
  دارآباد . میدان دارآبادنو ساز8,000,000
  دربند - اسدالهینو ساز6,000,000
  دربند - بعد از کاخ سعدآبادنو ساز10,500,000
  دربند - محدوده کلانترینو ساز10,500,000
  دربند - گلابدرهنو ساز4,500,000
  دركه . كوهسارنوساز8,500,000
  دزاشیب . بوعلینو ساز6,500,000
  دزاشیب . رمضانینوساز8,000,000
  دزاشیب . محدوه آتش نشانینوساز6,000,000
  دیباجی شمالینو ساز8,500,000
  زعفرانیه . انتهای آصفنوساز13,500,000
  زعفرانیه . فیروز كوه غربینوساز13,500,000
  زعفرانیه . مردانینوساز14,500,000
  زعفرانیه . مقدس اردبیلینوساز14,000,000
  زعفرانیه . پسیاننو ساز14,000,000
  زعفرانیه . کوه سفیدنو ساز12,500,000
  زعفرانیه . کیهاننو ساز14,500,000
  سوهانک . بشارتنو ساز7,000,000
  سوهانک . بیدستاننو ساز8,000,000
  سوهانک . سوهانینو ساز5,700,000
  سوهانک . شهید احمد ازگلینو ساز6,500,000
  سوهانک . محدوده کمیته امدادنو ساز7,500,000
  شریعتی . محدوده مترو قیطریهنو ساز13,000,000
  شهرک ابوذرنو ساز7,000,000
  شهرک دانشگاهنوساز7,500,000
  شهرک شهید محلاتی56,000,000
  شهرک صدفنو ساز6,000,000
  شهرک گلهانوساز7,500,000
  صاحبقرانیهنوساز15,000,000
  فرشته . آقا بزرگینو ساز12,500,000
  فرشته . بوسنی هرزگویننو ساز16,500,000
  فرشته . تختینو ساز15,000,000
  فرمانیه . اندرزگونوساز8,800,000
  فرمانیه . سلیمینوساز12,500,000
  فرمانیه . فروردیننو ساز12,000,000
  فرمانیه . کوهستاننوساز11,500,000
  فرمانیه غربی محدوده مدرسه بوعلی سینانوساز11,000,000
  قیطریه . بلوار كاوهنوساز9,000,000
  قیطریه . بهار جنوبینو ساز9,500,000
  قیطریه . دستور شمالینوساز8,500,000
  قیطریه . سه راه قیطریهنوساز10,100,000
  قیطریه . صاحبینوساز8,600,000
  قیطریه . محدوده پارک قیطریهنو ساز7,000,000
  قیطریه . چیذرنو ساز6,000,000
  كاشانك . خیابان امیرنوساز7,800,000
  كاشانك . خیابان امیرصبورینوساز13,000,000
  كامرانیه جنوبی محدوه برج كوه نورنوساز15,000,000
  كامرانیه شمالی . خیابان ثروتینوساز18,000,000
  كامرانیه شمالی نرسیده به نیاوراننوساز14,700,000
  محمودیه . اردیبهشتنوساز14,000,000
  محمودیه . سالارنو ساز12,000,000
  محمودیه . صفای اصفهانینو ساز11,000,000
  محمودیه . ملکینو ساز13,500,000
  محمودیه . پارك وینوساز12,000,000
  منظریهنوساز9,300,000
  میدان تجریش . جعفرآبادنو ساز10,200,000
  میدان تجریش . سعد آبادنوساز12,100,000
  میدان تجریش . طباطبایی پورنو ساز10,000,000
  میدان تجریش . فناخسرونوساز8,500,000
  میدان تجریش . واعظینو ساز9,000,000
  مینی سیتی . شهرك صدفنو ساز5,200,000
  مینی سیتی . شهرك قائمنوساز6,000,000
  مینی سیتی . شهرك نفتنو ساز7,000,000
  نیاوران - امیدوارنوساز13,000,000
  نیاوران - شمال کاخنو ساز13,000,000
  نیاوران - مژدهنوساز12,000,000
  نیاوران - همایوننوساز9,800,000
  نیاوران - پارک مهرنو ساز13,300,000
  ولنجك . خیابان نهمنوساز11,000,000
  ولنجك . میدان دانشگاهنوساز9,500,000
  ولنجک . بلوار دانشجونو ساز11,200,000
  ولنجک . ساساننو ساز14,500,000
  ولنجک . گلستاننو ساز10,000,000
  کامرانیه . دژم جونو ساز12,000,000
  کامرانیه . شیبانینو ساز14,000,000
  کامرانیه . پرستونو ساز12,500,000
  کامرانیه . چهارراه کامرانیهنو ساز10,000,000
  کامرانیه . کلهرینو ساز12,500,000