اخبار اخبار قیمت ها

 • فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه 3 در تاریخ 10 آذر

  فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه 3 در تاریخ 10 آذر در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :

  فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه 3
  محله و خیابانعمر ساختمان (سال)قیمت هر متر مربع
  آفریقا . چهارراه جهان كودكنوساز13,500,000
  اختیاریه . مسعودنوساز9,500,000
  اختیاریه شمالی . دوقوز145,000,000
  اختیاریه شمالی . غفورینو ساز10,000,000
  اختیاریه شمالی . محدوده مسجد صاحب الزمان57,450,000
  اختیاریه شمالی . میدان اختیاریهنوساز8,500,000
  دروس . احتشامیهنوساز15,000,000
  دروس . راستواننوساز11,400,000
  دروس . سورینوساز10,000,000
  دروس . وارستهنوساز11,000,000
  دروس . یارمحمدینوساز13,700,000
  دیباجی جنوبی . برادران جوزینوساز9,100,000
  دیباجی جنوبی . عین آبادینوساز7,500,000
  دیباجی جنوبی . منظریهنوساز9,000,000
  دیباجی جنوبی . گركانینوساز7,500,000
  زرگنده . خاقانینوساز11,800,000
  زرگنده . عمرانی25,500,000
  سئول . شهرك سئولنوساز10,500,000
  سئول . شهرك فجر204,200,000
  سئول . محدوده مجموعه ورزشی انقلاب205,000,000
  ضرابخانه106,500,000
  قلهك . محدوده مترو قلهكنوساز8,500,000
  قلهك . پورمشكاتینوساز12,000,000
  قلهك . یخچالنوساز9,000,000
  میدان مینا . داراب نیانوساز15,000,000
  میدان ونك . برزیل شرقینوساز8,000,000
  ولیعصر . 4 راه پارك وینوساز11,000,000
  ولیعصر . خاكزادنوساز8,500,000
  ولیعصر . خیابان جام جمنوساز13,000,000
  ولیعصر . روبروی جام جمنوساز9,500,000
  ولیعصر . محدوه پارك وینوساز11,000,000