اخبار اقتصادی

 • فضیلت های اقتصادی باید در سبک زندگی متجلی شود

  فضیلت های اقتصادی و احسان و نیکوکاری باید در سبک زندگی ما بعنوان مسلمان متجلی شود تا آرامش معنوی و روحی را در زندگی همراه داشته باشیم.

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آقای فتحی کارشناس ارشد مذهبی در مصاحبه با رادیو اقتصاد اظهار داشت: از فضیلت های مهم در سبک زندگی اسلامی توجه به اصل قناعت است که باید به درستی آن را در زندگی بکار گیریم و در شکل درست آن استفاده کنیم. 

  وی افزود: قناعت در مسائل دنیوی تا جایی که زندگی معنوی و اخلاقی ما را تهدید نکند مهم است و باید با حذف حرص و طمع در زندگی دنیوی تلاش کنیم که فضای اقتصادی ما باعث تنگ شدن فضای اقتصادی دیگران نشود و تلاش ما برای کسب مال دنیا نباید به دیگران زیان وارد کند.

  وی افزود: قناعت در امور مالی به این معنی است که نیازهای دنیوی خود را برطرف کنیم و نباید وارد بازی های اقتصادی غیرمنطقی شویم. اما در امور معنوی به هیچ وجه قناعت توصیه نمی شود و هیچ کسی هم در دنیا اعم از مسلمان و غیرمسلمان برای پیشرفت خود به دنبال قناعت نمی رود بلکه در این مسیرها قناعت به ضد ارزش تبدیل می شود.

  آقای فتحی اظهار داشت: اگرچه حرص در مال دنیا و مال اندوزی بد است اما در عرصه علم اندوزی و پیشرفت به شدت هم توصیه می شود. همانطور که پیامبر گرامی اسلام برای هدایت جامعه بشری به شدت حریص بوده اند که در قرآن هم اشاره شده است.

  وی افزود: قناعت در امور دنیوی به این معنی که متناسب با نیاز خود و در چارچوب اصول و ارزش های دینی و اخلاقی زندگی اقتصادی خود را اداره کنیم مهم است و اما نباید باعث تنبلی ما شود بلکه باید مواظب باشیم که به دامنه حرام اقتصادی نیفتیم و همچنین نباید به دیگران ضرر بزنیم یعنی کسب ثروت و مال دنیا برای ما نباید باعث وارد شدن خسارت به دیگران شود.

  این کارشناس مذهبی اسلامی گفت: انفاق هم باید به موقع و به اندازه باشد و نباید به قدری انفاق کنیم که خودمان نیازمند شویم و از طرفی دیگر نباید از انفاق دور باشیم که دارایی ما هیچ نفعی برای دیگران نداشته باشد.