اخبار اقتصادی

 • توسعه زیرساخت های کشاورزی ضرورت ملی است

  کارشناس اقتصاد کشاورزی گفت: کشاورزی زیربنایی توسعه اقتصادی هر کشوری به شمار می رود.

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ منصور انصاری در مصاحبه با رادیو اقتصاد با اشاره به اینکه نوسان قیمت در بخش کشاورزی ضد توسعه است، افزود: بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش های محوری و بنیادی در چرخه اقتصادی و اقتصا مقاومتی است.

  وی همچنین با بیان اینکه توسعه زیر ساخت های کشاورزی در کشور یک ضرورت ملی است، اظهار داشت : حمایت از کشاورزی یک اصل اجتناب ناپذیر برای توانمندی اقتصاد هر کشوری است.

  کارشناس اقتصاد کشاورزی گفت: در ایران همانند سایر کشورها از کشاورزی حمایت یارانه ای می شود اما این یارانه ها براساس توسعه پایدار صورت نمی گیرد.

  وی افزود: یک برنامه مدون برای هم افزایی توسعه پایدار در کشور طراحی نشده و توجه بیشتر به فرآینده نهایی بازار یعنی حمایت از حلقه نهایی بازرگانی محصولات کشاورزی معطوف شده است.

  انصاری اظهار داشت : گرچه خرید تضمینی محصولات کشاورزی در کشور لازم و ضروری است اما اگر حمایت در بخش کشاورزی از نقطه آغاز یعنی تحقیقات بذر، فناوری زیرساخت ها، کشت بافت و غیره باشد در فرآیند نهایی با بازار کم نوسان مواجه می شود.

  وی با تصریح اینکه وقتی حمایت از حلقه نهایی بخش کشاورزی صورت گیرد ، بازار همیشه با نوسان مواجه است، اظهار داشت : نوسان قیمت در بخش کشاورزی ضد توسعه است.

  کارشناس اقتصاد کشاورزی با تاکید بر اینکه دولت باید از بخش کشاورزی حمایت جدی داشته باشد، گفت: حمایت از بخش کشاورزی یک اصل بنیادی در سطح کشورهای دنیاست.

  وی افزود: کشورهای قدرتمند اقتصادی مانند فرانسه، بلژیک و اتریش بیش از سایر بخش ها به کشاورزی یارانه پرداخت می کنند.

  انصاری در ادامه حمایت 85 درصدی دولت برای توسعه سامانه های نوین آبیاری را امری شایسته دانست و اظهارداشت: این حرکت در افزایش بهره وری در بخش کشاورزی بسیار نقش آفرین است.

  وی با تاکید بر اینکه اجرای سامانه ها در بخش کشاورزی باید دانش محور باشند نه سلیقه محور ، گفت : حمایت از برخی کالاها در ایران بر اساس تکانه های بازا ر و نوسان قیمت صورت می گیرد که این رویه پایداری و ماندگاری نداشته و موجب تضعیف بخش کشاورزی و اقتصاد کشور می شود.

  این کارشناس اقتصاد کشاورزی با اعلام اینکه حمایت ها باید از حلقه های آغازین کشاورزی صورت گیرد، افزود: حمایت های یارانه ای در این بخش باید هدفمند و بر اساس دانش و برنامه ریزی اصولی باشد.

  وی در ادامه با تاکید بر اینکه توسعه زیرساخت های بخش کشاورزی باید بر محور دانش استوار باشد، اظهار داشت : رشد و توسعه پایدار کشاورزی یکی از شاخص‌ترین و مهمترین هدف‌های هر کشوری است که تحقق این مهم از طریق تحولات بنیادی همه جانبه در ساختار کشاورزی، مدیریت و بهره برداری مطلوب از منابع و امکانات، سازماندهی و هدایت سنجیده فعالیت‌ها در چارچوب برنامه ریزی علمی و منطقی امکانپذیر خواهد بود.