اخبار اخبار قیمت ها

 • فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه 7 در تاریخ 10 آذر

  فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه 7 در تاریخ 10 آذر در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :

  فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه 7
  محله و خیابانعمر ساختمان (سال)قیمت هر متر مربع
  آپادانا . مرغابنو ساز8,600,000
  آپادانا . نوبختنو ساز9,000,000
  باغ صبانو ساز5,500,000
  تركمنستاننو ساز7,500,000
  خواجه نظام . اجاره دار33,200,000
  خواجه نظام . مانگار33,500,000
  سبلان جنوبی . 10 متری بانكنو ساز3,200,000
  سبلان شمالی . ابراهیم حسنینو ساز3,800,000
  سبلان شمالی . حقیقت پسندنو ساز3,300,000
  سبلان شمالی . داوودآبادینو ساز3,600,000
  سبلان شمالی . شهید علیپورنو ساز3,700,000
  سبلان شمالی . محسن آزادینو ساز3,900,000
  سهروردی جنوبی . زنده دلان144,700,000
  سهروردی جنوبی . ملك65,800,000
  سهروردی جنوبی . نوبختنو ساز8,700,000
  سهروردی شمالی . ابن یمیننو ساز7,500,000
  سهروردی شمالی . اندیشهنو ساز8,100,000
  شریعتی . سهیلنو ساز11,900,000
  شریعتی . ماهرو زادهنو ساز11,000,000
  شریعتی . محدوه پل صدرنو ساز9,000,000
  شریعتی . پایین تراز بهار شیرازنو ساز6,000,000
  میدان سپاهنو ساز4,700,000