اخبار اخبار قیمت ها

 • فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه 8 در تاریخ 10 آذر

  فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه 8 در تاریخ 10 آذر در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :

  فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه 8
  محله و خیابانعمر ساختمان (سال)قیمت هر متر مربع
  تهرانپارس . اردیبهشتنو ساز4,800,000
  تهرانپارس . اردیبهشت 154نو ساز7,100,000
  تهرانپارس . بلوار شاهدنو ساز4,700,000
  تهرانپارس . بلوار پرویننو ساز4,200,000
  تهرانپارس . دماوندنو ساز5,500,000
  تهرانپارس . رشید جنوبینو ساز7,500,000
  تهرانپارس . فلکه 4نو ساز5,200,000
  تهرانپارس .خیابان 220نو ساز5,000,000
  جانبازان غربینو ساز3,900,000
  مجیدیه شمالی . استاد حسن بنانو ساز5,500,000
  مجیدیه شمالی . امیر نیانو ساز6,000,000
  مجیدیه شمالی . حسینینو ساز5,200,000
  نارمك . 46 متری غربینو ساز6,000,000
  نارمك . دردشتنو ساز6,500,000
  نارمك . دمیرچینو ساز6,000,000
  نارمك . سمنگاننو ساز5,800,000
  نارمك . مدائن شمالینو ساز6,500,000
  نارمك . مرجاننو ساز6,200,000
  نارمك . مهرنو ساز6,600,000
  نارمك . میدان 16نو ساز5,600,000
  نارمك . میدان 46نو ساز5,300,000
  نارمك . میدان 97نو ساز6,000,000
  نارمك . میدان هلال احمرنو ساز6,100,000
  نارمك . چهارراه تلفنخانهنو ساز4,900,000
  وحیدیه . تسلیحاتنو ساز4,100,000