اخبار تولید و تجارت

 • واردات دانه کتان از کانادا !

  طبق آمار گمرک ؛

  بر اساس آمار گمرک در 7 ماه منتهی به مهر ماه سال جاری، بیش از3 هزارو 880 تن دانه کتان به ارزش ریالی 117,889,764,089 وارد کشور شده است.

  واردات دانه کتان از کانادا !به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بر اساس آمار گمرک در 7 ماه منتهی به مهر ماه سال جاری، بیش از3 هزارو 880 تن دانه کتان به ارزش دلاری 3,814,387 و ارزش ریالی  117,889,764,089 وارد کشور شده است.

  کشور ترکیه با صادرات یک هزارو  293 تن و 587  کیلوگرم  دانه کتان به کشور با ارزش دلاری  1,602,782 و ارزش ریالی 50,001,179,268  در رتبه اول و پس از آن قزاقستان با صادرات 949 تن و 600  کیلوگرم  به کشور با ارزش دلاری  683,356  و ارزش ریالی 50,001,179,268در رده دوم قرار دارد.


  ماه

  کشورطرف معامله

  وزن(ک.گ)

  ارزش ریالی

  ارزش دلاری

  1

  امارات متحده عربي

  86,500

  2,748,364,500

  90,825

  1

  بلژيك

  750

  20,215,778

  670

  1

  هند

  40,000

  1,293,844,429

  42,826

  2

  امارات متحده عربي

  120,245

  3,953,366,480

  130,582

  2

  قزاقستان

  67,000

  1,441,428,000

  47,530

  2

  هند

  20,000

  528,292,000

  17,444

  3

  امارات متحده عربي

  113,000

  2,484,539,270

  81,925

  3

  بلژيك

  1,500

  42,314,805

  1,395

  4

  اوكراين

  20,000

  609,720,000

  20,000

  4

  قزاقستان

  63,000

  1,410,665,256

  45,816

  4

  قزاقستان

  685,600

  15,216,889,920

  497,446

  4

  كانادا

  299,700

  10,844,941,800

  354,525

  5

  فدراسيون روسيه

  1000

                      25,912,580

                        839

  5

  قزاقستان

  587000

                12,922,154,160

                  418,667

  5

  كانادا

  117000

                  3,931,160,688

                  126,984

  6

  امارات متحده عربي

  90935

                  2,419,264,409

                    77,702

  6

  ترکيه

  849200

                40,211,754,991

               1,291,712

  6

  قزاقستان

  67000

                  1,438,038,000

                    46,282

  6

  كانادا

  22500

                  1,057,967,550

                    34,050

  7

  بلژيك

  2250

                      59,629,410

                     1,908

  7

  ترکيه

  444387

                  9,789,424,277

                  311,070

  7

  قزاقستان

  67000

                  1,438,038,000

                    46,282

  7

  كانادا

  114975

                  4,001,837,786

                  127,907