اخبار تولید و تجارت

 • صادرات کنگر فرنگی به امارات و عراق

  اقتصاد > بازرگانی - باشگاه خبرنگاران نوشت:طبق آمار گمرک در 7 ماه منتهی به مهر ماه سال جاری بیش از 470 تن کنگر فرنگی از کشور صادر شده است.

  اقتصاد > بازرگانی - باشگاه خبرنگاران نوشت:طبق آمار گمرک در 7 ماه منتهی به مهر ماه سال جاری بیش از 470 تن کنگر فرنگی از کشور صادر شده است.

  ارزش دلاری این میزان صادرات 211,480  و ارزش ریالی آن 6,406,485,007 بوده است.


  بر اساس این گزارش صادرات این محصول به کشورهای عراق و امارات بوده است.

  ماه

  کشورطرف معامله

  وزن(ک.گ)

  ارزش ریالی

  ارزش دلاری

  1

  امارات متحده عربي

  770

  10,508,895

  347

  1

  عراق

  172,125

  2,234,306,160

  73,776

  1

  عراق

  10,000

  157,482,000

  5,200

  2

  امارات متحده عربي

  285

  6,919,572

  228

  2

  امارات متحده عربي

  2,221

  30,271,972

  999

  2

  عراق

  249,360

  3,399,855,288

  112,210

  2

  عراق

  36,000

  567,141,120

  18,720