اخبار اخبار قیمت ها

 • جدول قیمت های بروز انواع باتری خودرو در تاریخ 09 آذر

  جدول قیمت های بروز انواع باتری خودرو در تاریخ 09 آذر در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :

  ارس
  آمپر باتریقیمت
  100 (L4 کوتاه)299,000
  50 (L2)154,000
  55 (L2)169,000
  60 (ریویی 6068)183,000
  60 (پیکانی قطب برعکس)183,000
  62 (L2)189,000
  66 (L3)203,000
  70 (قطب موافق 7029)214,000
  70 (پیکانی قطب برعکس 7024)214,000
  74 (L3)224,000
  88 (L4 کوتاه)267,000
  اطلس
  آمپر باتریقیمت
  100300,000
  120360,000
  150450,000
  200600,000
  35105,000
  45135,000
  55165,000
  60180,000
  66198,000
  70210,000
  74222,000
  88264,000
  90270,000
  اوراستارت - سولایت - لاجیکس
  آمپر باتریقیمت
  100300,000
  120360,000
  150450,000
  200600,000
  35105,000
  45135,000
  55150,000
  60180,000
  66198,000
  70210,000
  74222,000
  88264,000
  90270,000
  اوربیتال (سپاهان)
  آمپر باتریقیمت
  150 سیلد ( اتمی )420,000
  200 سیلد ( اتمی )540,000
  55 سیلد ( اتمی )160,000
  60 سیلد ( اتمی )170,000
  66 سیلد ( اتمی )190,000
  70 سیلد ( اتمی )200,000
  74 سیلد ( اتمی )210,000
  88 سیلد ( اتمی )260,000
  جگوار - هانکوک - تایگر
  آمپر باتریقیمت
  100270,000
  120340,000
  150430,000
  200595,000
   35140,000
   45150,000
  55160,000
  60170,000
   62180,000
  66190,000
  70200,000
  74210,000
  88240,000
  90250,000
  نیرو (صبا باطری)
  آمپر باتریقیمت
  100 اسیدی205,000
  120 اسیدی245,000
  150 اسیدی295,000
  170 اسیدی360,000
  200 اسیدی385,000
  50 اسیدی130,000
  55 اتمی140,000
  55 اسیدی130,000
  60 اتمی150,000
  60 اسیدی140,000
  66 اتمی165,000
  66 اسیدی150,000
  70 اسیدی155,000
  74 اتمی180,000
  90 اتمی210,000
  90 اسیدی200,000
  هایلوکس
  آمپر باتریقیمت
  100300,000
  120360,000
  150450,000
  200600,000
  35105,000
  45135,000
  55165,000
  60180,000
  66198,000
  70210,000
  75225,000
  88265,000
  90270,000
  پرادو
  آمپر باتریقیمت
  100310,000
  120370,000
  150470,000
  160500,000
  200630,000
  35150,000
  45160,000
  55170,000
  60190,000
  62195,000
  66205,000
  70220,000
  75230,000
  88275,000
  90280,000
  پوما .دلکور . سین . شارک . رویال
  آمپر باتریقیمت
  100330,000
  120400,000
  150495,000
  160530,000
  200660,000
  35150,000
  35 پوما155,000
  45160,000
  45 پوما180,000
  55185,000
  60195,000
  62200,000
  65210,000
  66220,000
  70230,000
  74250,000
  88290,000
  90300,000


بازگشت به صفحه نخست بازگشت به اخبار اخبار قیمت ها تالار گفت و گو