اخبار تولید و تجارت

 • تورم تولید کننده محصولات زراعی در تابستان ۹۵

  تورم سالانه تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی در فصل تابستان سال جاری به ۱.۸۴ درصد رسید، همچنین تورم نقطه به نقطه این گروه نیز به ۳.۶۸ درصد رسیده است.

  به گزارش ایسنا، بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در زمینه شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی در فصل تابستان ۱۳۹۵ شاخص قیمت تولیدکننده این گروه بر اساس سال پایه ۱۳۹۰ در تابستان ۱۳۹۵ برابر با ۲۴۶.۲۷ بود که نسبت به فصل قبل ۸.۰۵ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳.۶۸ درصد افزاش یافته است. درصد تغییر چهار فصل منتهی به فصل جهاری (تورم سالانه) هم برابر با ۱.۸۴ درصد بوده است.

  شاخص گروه «غلات» در فصل تابستان سال ۱۳۹۵ برابر با ۲۶۶.۴۰ است که نسبت به فصل قبل ۸.۸۰ درصد افزایش یافته است. تورم سالانه این گروه برابر با ۵.۱۵ درصد است. شاخص گروه سبزیجات نیز در فصل تابستان سال ۱۳۹۵ به ۲۳۵.۱۷ رسید که نسبت به فصل قبل تورم ۶۷/.-را تجربه کرده است. تورم سالانه این گروه نیز برابر با ۶.۶۷- درصد است. شاخص گروه میوه‌ها و میوه‌های آجیلی در فصل تابستان ۱۳۹۵ برابر با ۲۴۰.۵۴ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶.۴۰ درصد افزایش یافته است. تورم سالانه این گروه نیز برابر با ۱.۵۸درصد است.

  همچنین شاخص گروه دانه‌ها و میوه‌های روغنی در فصل تابستان ۱۳۹۵ به ۲۰۳.۵۲ رسید که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸.۸۷ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل نیز برابر با ۸.۴۰ درصد است.

  همچنین شاخص گروه محصولات نوشابه‌ای و ادویه‌ای در فصل تابستان سال ۱۳۹۵ برابر با ۲۷۳.۰۹ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۹.۷۸ درصد کاهش یافته است. تورم سالانه این گروه نیز ۸/۶۴ درصد است.

  شاخص گروه توتون و تنباکو در تابستان سال ۱۳۹۵ برابر با ۱۵۹.۱۲ شد که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۱ درصد افزایش یافته، تورم سالانه این گروه نیز برابر با ۲.۸ درصد است. شاخص گروه مواد خام طبقه‌بندی نشده نیز در فصل تابستان سال جاری به ۲۹۸.۹۷ رسید که نسبت به فصل قبل ۶۷.۲۵ درصد افزایش یافته است. تورم سالانه این محصول نیز برابر با ۳.۱۵- درصد است.

  انتهای پیام