اخبار اخبار قیمت ها

 • لیست قیمت انواع محصولات پلیمری داخلی در تاریخ 09 آذر

  لیست قیمت انواع محصولات پلیمری داخلی در تاریخ 09 آذر در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :

  قیمت بازار داخلی پلیمر
  گریدکارخانهقیمت
  1540تبریز49,000
  190آریا ساسول47,500
  20بندر امام48,000
  209AAامیرکبیر45,800
  209AAشازند (اراک)45,200
  209KJاراک46,000
  2100لاله48,300
  2102لاله47,200
  2420Dامیرکبیر48,300
  2420Hامیرکبیر47,300
  35بندر امام41,700
  3840تبریز45,000
  3840شازند (اراک)46,500
  510Lاراک47,100
  52518جم45,800
  548Rپلی پروپیلن جم49,000
  550Jپلی پروپیلن‌جم48,800
  552Rشازند (اراک)44,000
  5620شازند (اراک)45,200
  7240تبریز55,700
  75بندر امام49,000
  ABSتبریز67,900
  BL3جم42,100
  BL3مارون42,300
  C30Sمارون47,100
  CRP100Nمارون4,600
  EP440Gپلی پروپیلن جم45,500
  EP440Lپلی پروپیلن جم45,400
  EX3امیرکبیر45,400
  EX5امیرکبیر38,800
  EX5مارون43,100
  F7000مهر44,000
  HF5110آریا ساسول42,700
  HI500بندر امام43,700
  I3کرمانشاه70,000
  LLDلرستان40,800
  MR230Cمارون52,300
  P781تندگویان42,000
  P821تندگویان42,000
  P825تندگویان41,700
  PP ZR230Cنویدزرشیمی45,000
  R40مارون53,000
  R60اراک5,500
  RP340Rجم46,300
  S65اروند35,800
  S65بندر امام36,000
  S65غدیر35,800
  S70آبادان37,000
  S70بندر امام37,500
  Z30Sمارون44,200
  ZH510Lنوید زرشیمی3,850
  ZR230Cنوید زرشیمی51,700


بازگشت به صفحه نخست بازگشت به اخبار اخبار قیمت ها تالار گفت و گو