اخبار اقتصادی

 • نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی 73 درصد شد

  طی‌شش ماهه اول سال 95؛

  معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی بودجه؛ عملکرد شاخص های مالی خزانه داری طی سالهای 1384 تا 1395 را منتشر کرد.

  به گزارش خبرنگار ایلنا و بر اساس اعلام معاونت امور اقتصادی دفتر تحقیقات و سیاست‌های مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی شاخص متوسط درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی در شش ماهه سال 95 بالغ بر 73 درصد شد این در حالی است که این میزان در سال 92 تا 94 بالغ بر 63 درصد و در سالهای 88 تا 91 بالغ بر 54 درصد و طی سالهای 84 و 87 بالغ بر 39 درصد بوده است.

  همچنین متوسط نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی طی سالهای 92 تا 94 بالغ بر 4 درصد ، در سالهای 88 تا 91 بالغ بر 6 درصد و در سالهای 84 تا 87 حدود 8 درصد بوده است.

  متوسط نسبت اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای به منابع نفت نیز در شش ماهه اول سال 95 بالغ بر 54 درصد و طی سالهای 92 تا 94 بالغ بر 41 درصد بوده و طی سالهای 88 تا 91 بالغ بر 45 درصد است و طی سالهای 84 تا 87 حدود 41 درصد است.

  photo_2016-11-29_10-14-20