اخبار بانک و بیمه

 • شاخص بهای تولیدکننده بالا رفت

  اقتصاد > صنعت - تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، از افزایش 0.9 درصدی شاخص بهای تولیدکننده در آبان‌ماه 1395 نسبت به ماه قبل حکایت دارد.

  اقتصاد > صنعت - تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، از افزایش 0.9 درصدی شاخص بهای تولیدکننده در آبان‌ماه 1395 نسبت به ماه قبل حکایت دارد.

  به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاخص بهای تولیدکننده در ایران در آبان 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل، معادل 4.9  درصد افزایش یافته است.

  شاخص بهای تولیدکننده در ایران در 12 ماه منتهی به آبان امسال نسبت به 12 ماه منتهی به آبان سال گذشته به‌ میزان 3.3 درصد افزایش یافته است.

  براساس گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در گروه کشاورزی، جنگلداری و ماهی‌گیری 0.9 درصد، ساخت (صنعت) 1.4 درصد، حمل‌ونقل و انبارداری 0.1 درصد، هتل و رستورای 0.3 درصد، اطلاعات و ارتباطات 0.1 درصد، آموزش 0.9 درصد، بهداشت و مددکاری اجتماعی 0.4 درصد و سایر فعالیت‌های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی 0.4 درصد در آبان‌ماه 1395 نسبت به ماه قبل (مهر) افزایش پیدا کرده است. همچنین شاخص بهای تولیدکننده در گروه خدمات نیز 0.3 درصد در آبان 1395 نسبت به ماه قبل (مهر)  افزایش یافته است.

  بنا به این گزارش، شاخص بهای تولیدکننده در گروه کشاورزی جنگلداری و ماهی‌گیری 3.2 درصد، ساخت (صنعت) 3.9 درصد، حمل‌ونقل و انبارداری 3 درصد، هتل و رستوران 10.7 درصد، اطلاعات و ارتباطات 2.6 درصد، آموزش 12.1 درصد، بهداشت و مددکاری اجتماعی 17.9 درصد و سایر فعالیت‌های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی 12.2 درصد در آبان‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده است.