اخبار اقتصادی

 • باغداران برداشت مرکبات یخ زده را در اولویت قرار دهند

  توصیه های پژوهشکده مرکبات به باغدارن ؛

  گل محمدی خسارات ناشی از سرمای اخیر به باغات مرکبات را ناچیز عنوان کرد و گفت: باغداران محصولات یخ زده برداشت کنند.

  میزان خسارت ناشی از سرما در ارقام مختلف مرکبات متفاوت استبه گزارش خبرگزاری صداو سیما ؛ مرتضی گل محمدیرئیس پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری کشور گفت :میزان خسارت ناشی از سرما و یخبندان در ارقام مختلف مرکبات متفاوت است به طوری که میوه ها شامل لیموترش نسبت به پرتقال و گریپ فروت به یخبندان حساس است و به هیچ عنوان برای شمال ایران کاشت ارقام حساس به یخبندان توصیه نمی شود.

  وی افزود: با توجه به ثبت درجه حرارت ازجانب سازمان هواشناسی در مناطق غرب استان مازندران به نظر می رسد میزان خسارت ناشی از یخبندان زیاد نباشد.

  وی گفت: میوه هایی که آسیب دیده اند قابلیت ترمیم خسارت های جزیی را دارند و در بعضی مناطق شمال با وجود برف هیچ گونه خسارتی به میوه مرکبات وارد نشده است.

  گل محمدی افزود: در صورتی که میوه ها تلخ شده باشند توصیه می شود میوه برداشت شده و برای مصرف تازه خوری و آبمیوه استفاده شود.

  وی گفت: میوه هایی که در اثر سرما آسیب دیده اند نرم و اسفنجی شده، در صورتی که میوه های سالم سفت بوده و می توانند روی درخت باقی بمانند و نیازی به برداشت سریع آنها نیست.

  گل محمدی افزود: میوه هایی که تلخ شده قابلیت برگشت پذیری به حالت غیر تلخی را نداشته و به همین دلیل نگهداری آنها روی درخت تاثیری در کاهش تلخی نخواهد داشت و میوه هایی که تلخ و دچار آسیب سرمایی نشده باشند قابلیت انبارداری دارند و توصیه می شود میوه های تلخ شده روی درخت باقی نماند تا تاثیر منفی روی محصول سال بعد نداشته باشد.

  وی گفت: درختان کیوی که برداشت میوه آنها انجام شده نسبت به هرس شاخه ها و سبک سازی تاج و قیم ها اقدام شود.
  گل محمدی افزود: در صورت نشست زیاد برف روی داربست ها اقدام به تخلیه برف شده تا از شکستگی تاج و خم شدن قیم ها جلوگیری شود.

  وی گفت: تاک هایی که میوه آنها برداشت نشده توصیه در برداشت میوه است و میوه هایی که آسیب دیده اند دارای علائم لهیدگی و آب گزیدگی بوده که با برش میوه و تغییر رنگ قابل تشخیص است و میوه هایی که سفت بوده و بدون علائم هستند دارای خاصیت انباری است.