اخبار اخبار قیمت ها

  • فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه 1 در تاریخ 28 مهر

    فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه 1 در تاریخ 28 مهر در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :

    فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه 1
    محله و خیابانعمر ساختمان (سال)قیمت هر متر مربع
    آجودانیه . بهزادنو ساز13,000,000
    آجودانیه . خیابان آذرمینوساز13,000,000
    آجودانیه . خیابان صومعه زادهنوساز13,000,000
    آجودانیه . محدوده باشگاه بانك ملینوساز12,000,000
    آجودانیه . محدوده پارك شطرنجنوساز1,000,000
    آجودانیه . پورابتهاجنو ساز8,500,000
    آجودانیه . کوچه 2 شرقینوساز12,500,000
    ازگل . بلوار صدرنژادنو ساز6,000,000
    ازگل . بلوار قائمنوساز6,800,000
    ازگل . خیابان درختینوساز9,300,000
    ازگل . میدان میوه و تره بارنو ساز6,500,000
    ازگل . گلچین جنوبینو ساز6,700,000
    اقدسیه . بلوار مجدینوساز6,300,000
    اقدسیه . خیابان سپندنوساز10,000,000
    اقدسیه . خیابان گلزارنوساز6,500,000
    اقدسیه . گلستان جنوبینوساز15,000,000
    اقدسیه . گلستان شمالینو ساز12,000,000
    الهیه . خزر شمالینوساز12,000,000
    الهیه . شریفی منشنوساز14,000,000
    الهیه . کوهیارنو ساز12,000,000
    الهیه . گلنارنوساز13,000,000
    اوین . دركهنوساز7,200,000
    اوین . كچوئینوساز6,500,000
    اوین . کوهسارنو ساز9,000,000
    باغ فردوس . محدوده پمپ بنزیننو ساز14,500,000
    باغ فردوس . ناصرینو ساز11,100,000
    باغ فردوس . گلستاننو ساز10,500,000
    بزرگراه ارتش . اوشاننو ساز5,000,000
    بزرگراه ارتش . شهرک ابوذرنو ساز5,200,000
    بزرگراه ارتش . شهرک لالهنو ساز5,500,000
    بزرگراه ارتش . شهرک کوثرنو ساز5,400,000
    تجریش . مقصود بیگنوساز15,000,000
    تجریش . میدان قدسنو ساز9,250,000
    جماران . حسن پورنوساز12,000,000
    دار آباد . بلوار هاشمی125,400,000
    دارآباد . 20 متری آفرینشنو ساز7,900,000
    دارآباد . محدوده موزه دارآبادنو ساز9,000,000
    دارآباد . میدان دارآبادنو ساز8,000,000
    دربند - اسدالهینو ساز6,000,000
    دربند - بعد از کاخ سعدآبادنو ساز10,500,000
    دربند - محدوده کلانترینو ساز10,500,000
    دربند - گلابدرهنو ساز4,500,000
    دركه . كوهسارنوساز8,500,000
    دزاشیب . بوعلینو ساز6,500,000
    دزاشیب . رمضانینوساز8,000,000
    دزاشیب . محدوه آتش نشانینوساز6,000,000
    دیباجی شمالینو ساز8,500,000
    زعفرانیه . انتهای آصفنوساز13,500,000
    زعفرانیه . فیروز كوه غربینوساز13,500,000
    زعفرانیه . مردانینوساز14,500,000
    زعفرانیه . مقدس اردبیلینوساز14,000,000
    زعفرانیه . پسیاننو ساز14,000,000
    زعفرانیه . کوه سفیدنو ساز12,500,000
    زعفرانیه . کیهاننو ساز14,500,000
    سوهانک . بشارتنو ساز7,000,000
    سوهانک . بیدستاننو ساز8,000,000
    سوهانک . سوهانینو ساز5,700,000
    سوهانک . شهید احمد ازگلینو ساز6,500,000
    سوهانک . محدوده کمیته امدادنو ساز7,500,000
    شریعتی . محدوده مترو قیطریهنو ساز13,000,000
    شهرک ابوذرنو ساز7,000,000
    شهرک دانشگاهنوساز7,500,000
    شهرک شهید محلاتی56,000,000
    شهرک صدفنو ساز6,000,000
    شهرک گلهانوساز7,500,000
    صاحبقرانیهنوساز15,000,000
    فرشته . آقا بزرگینو ساز12,500,000
    فرشته . بوسنی هرزگویننو ساز16,500,000
    فرشته . تختینو ساز15,000,000
    فرمانیه . اندرزگونوساز8,800,000
    فرمانیه . سلیمینوساز12,500,000
    فرمانیه . فروردیننو ساز12,000,000
    فرمانیه . کوهستاننوساز11,500,000
    فرمانیه غربی محدوده مدرسه بوعلی سینانوساز11,000,000
    قیطریه . بلوار كاوهنوساز9,000,000
    قیطریه . بهار جنوبینو ساز9,500,000
    قیطریه . دستور شمالینوساز8,500,000
    قیطریه . سه راه قیطریهنوساز10,100,000
    قیطریه . صاحبینوساز8,600,000
    قیطریه . محدوده پارک قیطریهنو ساز7,000,000
    قیطریه . چیذرنو ساز6,000,000
    كاشانك . خیابان امیرنوساز7,800,000
    كاشانك . خیابان امیرصبورینوساز13,000,000
    كامرانیه جنوبی محدوه برج كوه نورنوساز15,000,000
    كامرانیه شمالی . خیابان ثروتینوساز18,000,000
    كامرانیه شمالی نرسیده به نیاوراننوساز14,700,000
    محمودیه . اردیبهشتنوساز14,000,000
    محمودیه . سالارنو ساز12,000,000
    محمودیه . صفای اصفهانینو ساز11,000,000
    محمودیه . ملکینو ساز13,500,000
    محمودیه . پارك وینوساز12,000,000
    منظریهنوساز9,300,000
    میدان تجریش . جعفرآبادنو ساز10,200,000
    میدان تجریش . سعد آبادنوساز12,100,000
    میدان تجریش . طباطبایی پورنو ساز10,000,000
    میدان تجریش . فناخسرونوساز8,500,000
    میدان تجریش . واعظینو ساز9,000,000
    مینی سیتی . شهرك صدفنو ساز5,200,000
    مینی سیتی . شهرك قائمنوساز6,000,000
    مینی سیتی . شهرك نفتنو ساز7,000,000
    نیاوران - امیدوارنوساز13,000,000
    نیاوران - شمال کاخنو ساز13,000,000
    نیاوران - مژدهنوساز12,000,000
    نیاوران - همایوننوساز9,800,000
    نیاوران - پارک مهرنو ساز13,300,000
    ولنجك . خیابان نهمنوساز11,000,000
    ولنجك . میدان دانشگاهنوساز9,500,000
    ولنجک . بلوار دانشجونو ساز11,200,000
    ولنجک . ساساننو ساز14,500,000
    ولنجک . گلستاننو ساز10,000,000
    کامرانیه . دژم جونو ساز12,000,000
    کامرانیه . شیبانینو ساز14,000,000
    کامرانیه . پرستونو ساز12,500,000
    کامرانیه . چهارراه کامرانیهنو ساز10,000,000
    کامرانیه . کلهرینو ساز12,500,000