اخبار بازار ارز
 • چین بزرگ ترین سهامدار تجارت با ایران در بخش صنایع معدنی است

  چین بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، در پنج ماهه امسال با یک میلیارد و 185 میلیون و 573 هزار و 147 دلار مبادلات تجاری با کشور ما در بخش معدن و صنایع معدنی بزرگ ترین سهامدار در این زمینه به شمار می رود.

  به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، بررسی هااز جدول های آمار واردات بخش معدن و صنایع معدنی ایران نشان می دهد در پنج ماهه امسال از چین 543 میلیون و 950 هزار و 482 دلار واردات صورت گرفت و این کشور با سهم 38 درصدی، جایگاه نخست را از آن خود کرد.

  چین در این مدت 641 میلیون و 622 هزار و 665 دلار از صادرات بخش معدن وصنایع معدنی ایران را جذب کرد و با سهم 22 درصدی در این زمینه در رتبه نخست جای گرفت.

  پس از چین، امارات سهم 19 درصدی از واردات ایران در این بخش را به میزان 274 میلیون و 690 هزار و 567 دلار به خود اختصاص داد. این کشور با جذب 308 میلیون و 24 هزار و 740 دلار از صادرات بخش معدن وصنایع معدنی ایران سومین جایگاه را داشت.

  برابر آمار منتشر شده، 148 میلیون و 38 هزار و 311 دلار از واردات بخش معدن وصنایع معدنی از هند صورت گرفت که موجب شد این کشور با سهم 10 درصدی رتبه سوم را کسب کند.

  هند با جذب 99 میلیون و 743 هزار و 432 دلار از صادرات کشور ما در این بخش با سهم سه درصدی در جایگاه نهم قرار گرفت.

  کره جنوبی در پنج ماهه امسال، 9 درصد از واردات کشور را با رقم 137 میلیون و 53 هزار و 891 دلار از آن خود ساخت و در جایگاه چهارم قرار گرفت. البته سئول بین 10 کشور شاخص جذب کننده صادرات ایران در زمینه معدن و صنایع معدنی جایگاهی ندارد و در این بخش جمهوری اسلامی فقط واردکننده است.

  ترکیه پنجمین شریک در زمینه واردات بخش معدن و صنایع معدنی ایران بود که در این مدت از این کشور 80 میلیون و 173 هزار و 173 دلار وارد شد که سهم 6 درصدی را از آن خود ساخت.

  آنکارا در پنج ماهه امسال 238 میلیون و 574 هزار و 445 دلار از صادرات کشور ما در این بخش را با سهم هشت درصدی جذب کرد.

  آلمان با کسب رتبه ششم در زمینه واردات بخش معدن وصنایع معدنی ایران، در واقع نخستین کشور عضو اتحادیه اروپاست که در پنج ماهه امسال 61 میلیون و 386 هزار و 654 دلار کالا به ایران فرستاد. 

  سهم برلین در واقع چهار درصد از کل واردات این بخش است اما در جمع 10 کشور شاخص جذب کننده صادرات ایران حضور ندارد.

  تایوان با کسب رتبه هفتم تجارت این بخش با ایران در دوره یاد شده، 33 میلیون و 748 هزار و 518 دلار کالا در اختیار وارد کنندگان کشور قرار داد که سهم این کشور دو درصد از کل واردات بود. 

  تایوان با رتبه دهم در مدت این گزارش، 85 میلیون و 393 هزار و 541 دلار، به میزان سه درصد از صادرات جمهوری اسلامی را جذب کرد.

  ایتالیا به عنوان دومین کشور عضو اتحادیه اروپا در تجارت بخش معدن و صنایع معدنی ایران در پنج ماهه نخست امسال، 22 میلیون و هفت هزار و 625 دلار کالا به کشور فرستاد که با سهم دو درصدی در جایگاه هشتم قرار گرفت اما از سوی دیگر رم در این مدت 209 میلیون و 164 هزار و 492 دلار از صادرات ایران را جذب کرد که سهم هفت درصدی را به خود اختصاص داد و در این جدول به رتبه پنجم رسید.

  فرانسه سومین کشور عضو اتحادیه اروپاست که در پنج ماهه آغازین امسال 18 میلیون و 533 هزار و 831 دلار از کل واردات ایران در زمینه معدن و صنایع معدنی را تامین کرد و با وجود رتبه نهم، سهم یک درصدی را از آن خود ساخت. پاریس نیز سهمی از جذب صادرات ایران بین 10 کشور شاخص این بخش نداشت.

  اسپانیا به عنوان چهارمین کشور عضو اتحادیه اروپا در دوره این گزارش با سهم یک درصدی و 12 میلیون و 99 هزار و 235 دلار، جایگاه دهم را بین کشورهایی به دست آورد که جمهوری اسلامی از آنها در زمینه معدن و صنایع معدنی واردات داشت. 

  مادرید در پنج ماهه نخست امسال با سهم چهاردرصدی به میزان 105 میلیون و 503 هزار و 493 دلار هشتمین جذب کننده صادرات ایران بود.

  عراق، عمان و افغانستان در پنج ماهه امسال به ترتیب با جذب 12، 6 و چهار درصد از کل صادرات کشورمان رتبه های دوم، ششم و هفتم را در جدول مربوطه از آن خود ساختند.

  عراق 353 میلیون و 354 هزار و 39 دلار از ایران در این مدت واردات داشت و عمان و افغانستان نیز به ترتیب افزون بر 171 میلیون و 169 هزار دلار و بیش از 120 میلیون و 683 هزار دلار از کل صادرات کشورمان را جذب کردند.

  بر این اساس در پنج ماهه نخست امسال چین، امارات، هند، کره جنوبی، ترکیه، آلمان، تایوان، ایتالیا، فرانسه و اسپانیا 10 کشور واردکننده در زمینه معدن و صنایع معدنی به ایران بودند.

  به ترتیب چین، عراق، امارات، ترکیه، ایتالیا، عمان، افغانستان، اسپانیا، هند و تایوان نیز مهمترین کشورهایی بودند که از ایران در زمینه معدن و صنایع معدنی صادرات داشتند. 

  بر پایه آمار وزارت صنعت، معدن وتجارت در دوره پنج ماهه نخست امسال، بدون احتساب میعانات گازی، 42 میلیون و 800 هزار تن کالا از کشور صادر شد که ارزش آن 15 میلیارد و 800 میلیون دلار بود.

  همچنین میزان واردات نیز 13 میلیون و 164 هزار تن اعلام شد که ارزش آن به 16 میلیارد و 700 میلیون دلار رسید.