اخبار اخبار قیمت ها

 • لیست قیمت انواع محصولات پلیمری داخلی در تاریخ 28 مهر

  لیست قیمت انواع محصولات پلیمری داخلی در تاریخ 28 مهر در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :

  قیمت بازار داخلی پلیمر
  گریدکارخانهقیمت
  1540تبریز48,200
  190آریا ساسول44,850
  20بندر امام44,800
  209AAامیرکبیر44,200
  209AAشازند (اراک)43,300
  209KJاراک46,000
  2100لاله48,000
  2102لاله44,500
  2420Dامیرکبیر46,000
  2420Hامیرکبیر44,300
  35بندر امام40,700
  3840تبریز49,000
  3840شازند (اراک)46,500
  510Lاراک42,000
  52518جم41,100
  548Rپلی پروپیلن جم59,000
  550Jپلی پروپیلن‌جم44,400
  552Rشازند (اراک)43,800
  5620شازند (اراک)42,000
  7240تبریز54,900
  75بندر امام47,000
  ABSتبریز58,000
  BL3جم42,200
  BL3مارون42,000
  C30Sمارون42,500
  CRP100Nمارون4,600
  EP440Gپلی پروپیلن جم48,000
  EP440Lپلی پروپیلن جم47,600
  EX3امیرکبیر43,600
  EX5امیرکبیر44,500
  EX5مارون44,200
  F7000مهر49,000
  HF5110آریا ساسول43,300
  HI500بندر امام39,300
  I3کرمانشاه70,000
  LLDلرستان41,500
  MR230Cمارون44,700
  P781تندگویان42,000
  P821تندگویان41,900
  P825تندگویان42,000
  PP ZR230Cنویدزرشیمی46,700
  R40مارون49,800
  R60اراک5,500
  RP340Rجم44,800
  S65اروند32,600
  S65بندر امام32,600
  S65غدیر32,700
  S70آبادان37,000
  S70بندر امام37,500
  Z30Sمارون43,200
  ZH510Lنوید زرشیمی3,850
  ZR230Cنوید زرشیمی45,100


بازگشت به صفحه نخست بازگشت به اخبار اخبار قیمت ها تالار گفت و گو