اخبار بورس

 • خلاصه عملکرد مثبت و منفی 7 شرکت بورسی و فرابورسی

  برای دوره 6 ماهه اعلام شد:

  7 شرکت بورسی و فرابورسی اقدام به انتشار گزارش عملکرد 6 ماهه در آخرین روزهای مهلت ارایه اطلاعات کردند.

  به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در آخرین روزهای مهلت ارایه اطلاعات میاندوره ای شرکت های بورسی و فرابورسی، شرکت های پتروشیمی خراسان، معدنی ملاح ایران، نوش مازندران، کارتن ایران، سیمان شاهرود، نفت بهران و فولاد خراسان اقدام به انتشار گزارش عملکرد تا پایان شهریور کردند که خلاصه اطلاعات و عملکرد به شرح زیر است:

  پتروشیمی خراسان: تعدیل منفی 18درصدی برای این شرکت فرابوسی با سرمایه بیش از 178میلیارد تومانی با سود 1.183 ریالی هر سهم و با پوشش 37 درصدی معادل 434 ریال.

  معدنی املاح ایران: پیش بینی سود هر سهم بدون تغییر نسبت به گزارش قبل با پوشش 6 ماهه 47 درصد به مبلغ 964 ریال.

  نوش مازندران: تعدیل مثبت 25درصدی نسبت به پیش بینی قبل و اعلام سود 32 ریالی با پوشش 67 درصدی معادل 88 ریال به دلیل تغییر خالص درآمدهای متفرقه بابت اصلاح سود.

  کارتن ایران: بدون تغییر در سود 286 ریالی هر سهم و پوشش 15 درصدی معادل 44 ریال .

  سیمان شاهرود: بدون تغییر در سود 56 ریالی و با پوشش 29 درصدی با مبلغ 16 ریال.

  نفت بهران: تعدیل منفی 12 درصدی و اعلام سود 1700 ریالی به دلیل فروش مجتمع ارم در دوره گذشته و احتساب آن به عنوان درآمدها که البته احتمال وقوع این امر به دلیل تعدیل درآمدهای غیرعملیاتی فعلا ممکن نیست.

  فولاد خراسان: تعدیل مثبت یک درصد سود 85 ریالی و با پوشش 78 درصدی به مبلغ 66 ریال

  انتهای پیام