اخبار اخبار قیمت ها

 • لیست قیمت انواع تلویزیون های ال جی در تاریخ 28 مهر

  لیست قیمت انواع تلویزیون های ال جی در تاریخ 28 مهر در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :

  لیست قیمت انواع تلویزیون های ال جی
  مدل تلویزیونقابلیت 3Dنمایشگر (اینچ)قیمت
  50PB650ندارد501,880,000
  LED LG 42LN575ندارد421,930,000
  LED LG 55LA9600دارد556,010,000
  LED LG 84LA9800دارد8441,000,000
  LG 39LN5420ندارد391,310,000
  LG 42LA62100دارد02,400,000
  LG 42LA6600دارد422,660,000
  LG 42LA7400 LEDدارد02,900,000
  LG 42LA8600 LEDدارد03,120,000
  LG 42LN5100 LEDندارد01,530,000
  LG 42LN5700 LEDندارد02,050,000
  LG 42LN5720 LEDندارد01,910,000
  LG 47LA620دارد472,860,000
  LG 47LA6210 LEDدارد03,160,000
  LG 47LA6400 LEDدارد03,140,000
  LG 47LA6600دارد473,390,000
  LG 47LA7400دارد473,770,000
  LG 47LA8600دارد474,290,000
  LG 47LA9600 LEDدارد04,720,000
  LG 47LN5420ندارد472,230,000
  LG 47LN5700ندارد472,630,000
  LG 50LA6600دارد503,470,000
  LG 55LA64000 LEDدارد04,770,000
  LG 55LA6600دارد554,360,000
  LG 55LA7400دارد554,900,000
  LG 55LA8600دارد555,490,000
  LG 60LA6210 LEDدارد05,240,000
  LG 60LA8600دارد607,050,000
  LG 60PN6500دارد603,410,000
  LG LED 32LB551ندارد32950,000
  LG LED 32LB552ندارد32950,000
  LG LED 32LN540ندارد32940,000
  LG LED 32LN5420ندارد32920,000
  LG LED 32LN549ندارد32970,000
  LG LED 42LA6130دارد422,230,000
  LG LED 42LA6230دارد422,170,000
  LG LED 42LB551ندارد421,700,000
  LG LED 42LB552ندارد421,720,000
  LG LED 42LB5610ندارد421,680,000
  LG LED 42LB5630ندارد421,720,000
  LG LED 42LB5820ندارد421,970,000
  LG LED 42LM66100دارد03,200,000
  LG LED 42LN5130ندارد01,730,000
  LG LED 42LN540Vندارد421,640,000
  LG LED 42LN5420ندارد421,600,000
  LG LED 42LN549ندارد421,660,000
  LG LED 42LY340ندارد421,680,000
  LG LED 47LA660دارد473,300,000
  LG LED 47LB5630ندارد472,430,000
  LG LED 47LB5820ندارد472,490,000
  LG LED 47LB6700دارد473,420,000
  LG LED 47LN540Vندارد472,270,000
  LG LED 47LN549ندارد472,410,000
  LG LED 47LY340ندارد472,380,000
  LG LED 49LB551ندارد492,500,000
  LG LED 49LB552ندارد492,590,000
  LG LED 50LB5610ندارد502,680,000
  LG LED 55LA620دارد553,840,000
  LG LED 55LA660دارد554,350,000
  LG LED 55LB870دارد555,890,000
  LG LED 60LB5610ندارد604,830,000
  LG Plasma 42PN45000ندارد421,350,000
  LG Plasma 50PN45000دارد501,800,000
  Plasma 50PN560ندارد501,800,000