اخبار اقتصادی

 • برگزاری سمینار مدیریت ریسک سوانح طبیعی

  سمینار دو روزه مدیریت ریسک سوانح طبیعی با همکاری شرکت بیمه اتکایی SCOR فرانسه در پژوهشکده بیمه برگزار شد.

  به گزارش سرویس بازار ایسنا، هدف از برگزاری سمینار دو روزه مدیریت ریسک سوانح طبیعی (CAT RISK MANAGEMENT) با حضور کارشناسان بیمه و بیمه اتکایی شرکت‌های بیمه، ارائه اطلاعات تخصصی پیرامون اصول مدلسازی ریسک سوانح طبیعی و کاربرد مدل‌های تخمین خسارت در مدیریت ریسک سوانح طبیعی با تکیه بر نمونه‌ها و شواهد موردی از اقصی نقاط جهان است. تاثیر کیفیت داده‌ها و اطلاعات بکار برده شده در مدلسازی سوانح، مدل‌های تخمین خسارت و تاسیسات صنعتی و مدل تخمین خسارت اسکور برای ایران از مهم‌ترین محورهای مورد بحث در این سمینار است.

  همچنین در این سمینار موضوعاتی چون استفاده از مدل‌های تخمین خسارت در بیمه و بیمه اتکایی، نکات فنی و علمی مدلسازی ریسک سوانح در ایران و چالش‌ها و مثال‌های جهانی در تخمین ریسک سوانح تاسیسات صنعتی و استفاده از مدل‌های تخمین خسارت به بحث گذارده شد.

  مطالب این سمینار پس از مصوبه مجلس شورای اسلامی پیرامون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی بسیار حائز اهمیت بوده و برای مدیران بیمه اتکایی کلیه شرکت‌های بیمه ایرانی نیز قابل استفاده است.

  انتهای پیام