اخبار بازار ارز
 • حمایت مجلس از اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

  رئیس کمیسیون اقتصادی

  مجلس در جهت همکاری های گمرکی دولت با دیگر کشورها ، آماده است از تصمیمات دولت در این باره حمایت و راهکارهای موجود را پی گیری کند.

  به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، محمدرضا پور ابراهیمی در هفتمین اجلاس روسای گمرک کشورهای عضو اکو افزود: یکی از نهادهای موثر که در اجرای قانون مبارزه با کالا و ارز در کشور به روزرسانی شده گمرک است و ما از این سازمان اقدامات خوبی را در سه سال اخیر شاهد بودیم . 

  وی اضافه کرد: در جهت مبارزه قاطع با قاچاق کالا و ارز ، دولت اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به مجلس ارائه کرد مجلس نیز این اصلاحیه را در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار داد تا بتوانیم با استفاده از نظر کارشناسی نهادهای ذیربط مانندگمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، قانون را در جهت کمک به تولید و اقتصاد کشور اصلاح کنیم .

  پور ابراهیمی گفت : یکی از موضوعات مهم در برنامه ششم توسعه ، توسعه اقتصادی با رویکرد توجه ویژه به گمرکات است که در این باره موافقتنامه هایی نیز با کشورهای عضو اکو امضا شد از این رو مجلس آمادگی دارد ضمن حمایت از موافقتنامه های گمرکی که تسهیل تجارت را در پی دارد در تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز کمک کند .