اخبار تولید و تجارت

 • 98 درصد تجارت جهانی درحلقه کشورهای عضو

  معاون سازمان جهانی گمرک

  معاون دبیر کل سازمان جهانی گمرک (wco) گفت: این سازمان با 180 عضو 98 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است.

  به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما آقای سرجیو موجیکا در هفتمین اجلاس روسای گمرک کشورهای عضو اکو افزود: با وجود چالشها و اولویتهای جدیدی که برای گمرکات وجود دارد تغییراتی در نحوه فعالیت و اداره گمرکات در حال انجام است که این تغییرات همه ذینفعان را تحت تاثیر قرار خواهد داد .
   
  وی با اشاره به نقش گمرکات در درآمدزایی برای دولت ها گفت : گمرکات در صف نخست تسهیل تجارت و درآمدزایی هستند از این رو تعامل میان گمرکات موجب ارتقا کارآمدی آنها خواهد شد.

  آقای موجیکا گفت : برای کارآمد شدن گمرکات برنامه ای را در چهار اصل تدوین کردیم تا در فاصله سالهای 2016 تا 2019 گمرکات جهانی مدرن شوند .

  وی افزود : تسهیل برای رقابت پذیری اقتصادی، درآمدزایی ، افزایش برنامه های امنیتی و توسعه سازمانی برای ظرفیت سازی 4 اصل تدوین شده برای مدرن کردن گمرکات جهانی است .