اخبار خودرو

  • پوشش ۳۲ درصدی بودجه "خدیزل" طی شش ماه

    پدال نیوز- شرکت بهمن دیزل در شش ماهه منتهی به شهریور، با کاهش سود نسبت به نیم دوره سال قبل، تنها ۳۲ درصد از بودجه را پوشش داد.

    به گزارش پدال نیوز، به ازای هر سهم خدیزل 305 ریال سود محقق شد که نسبت به میاندوره سال قبل افت 22 درصدی را نشان می دهد، از طرفی سود تحقق یافته معادل 32 درصد بودجه شرکت می باشد که پوشش چندان مناسبی نیست.
    طی دوره مذکور، درآمد عملیاتی از 186 به 233 میلیارد تومان افزایش یافته، با این وجود رشد بهای تمام شده بیشتر بوده و از 118 به 184 میلیارد تومان رسیده که مهم ترین دلیل کاهش سود می باشد، از طرفی هزینه های عمومی و اداری 4 میلیارد تومان افزایش یافته است.