اخبار نفت و انرژی

 • افزایش ۱.۵ درصدی تولید برق کشور

  در مقایسه با سال گذشته رقم خورد

  تولید برق کشور از ابتدای سال‌جاری تاکنون در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته بیش از یک و نیم درصد افزایش یافت.

  به‌گزارش ایسنا، میزان تولید برق کشور از ابتدای امسال تاکنون به ۱۸۵ هزار و ۴۹۴ گیگاوات ساعت رسیده که این میزان ۱.۱۵ درصد بیش از انرژی تولیدی کشور در زمان مشابه سال گذشته بوده است.

  از مجموع انرژی تولیدی در داخل از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۷۲ هزار و ۷۷۵.۴ گیگاوات ساعت به واحدهای حرارتی و ۱۰ هزار و ۸۹.۶ گیگاوات ساعت به واحدهای برق‌آبی اختصاص یافته است.

  آمارهای وزارت نیرو نشان می‌دهد که تولید برق در کشورمان از ابتدای سال جاری تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱.۵ درصد افزایش یافته است.

  دراین مدت، تولید نیروگاه‌های حرارتی در مقایسه با دوره مشابه پارسال ۰.۷۱ درصد افزایش و تولید نیروگاه‌های برق آبی نیز ۷.۰۲ درصد رشد داشته است.

  انتهای پیام