اخبار تولید و تجارت

 • امارات متحده عربی خواهان چغندر سالادی ایرانی!

  طبق آمار گمرک عمده صادرات چغندر سالادی به امارات متحده عربی بوده است.

  صادرات چغندر سالادی به اوکراین
  به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان طبق آمار گمرک در 5 ماه منتهی به مردادماه سال جاری بیش از 4 هزارو 136 تن  چغندر سالادی  از کشور صادر شده است.

  ارزش دلاری این میزان صادرات 1,147,063 و ارزش ریالی آن 35,240,594,046 بوده است.

  ماه

  کشور مقصد

  وزن(ک.گ)

  ارزش ریالی

  ارزش دلاری

  1

  آذربايجان

                    23,500

                    127,999,800

                     4,230

  1

  ارمنستان

                     1,025

                        5,567,840

                        184

  1

  امارات متحده عربي

                  241,127

                  2,334,982,025

                    77,139

  1

  امارات متحده عربي

                    92,625

                    504,413,091

                    16,674

  1

  فدراسيون روسيه

                     3,100

                      16,893,450

                        558

  2

  آذربايجان

                    49,000

                    267,210,720

                     8,820

  2

  آذربايجان

                          80

                          485,232

                          16

  2

  امارات متحده عربي

                  477,073

                  4,628,459,572

                  152,663

  2

  امارات متحده عربي

                    58,500

                    319,404,735

                    10,530

  2

  اوكراين

                          26

                          151,480

                           5

  2

  عراق

                     4,831

                      73,226,544

                     2,416

  2

  عمان

                     9,750

                      53,192,295

                     1,755

  2

  فدراسيون روسيه

                  103,870

                    567,251,514

                    18,696

  3

  آذربايجان

                          95

                          579,120

                          19

  3

  امارات متحده عربي

                  522,720

                  5,080,817,024

                  166,797

  3

  امارات متحده عربي

                    15,600

                      85,472,712

                     2,808

  3

  فدراسيون روسيه

                    17,000

                      92,932,200

                     3,060

  4

  امارات متحده عربي

                  604,448

                  5,946,975,958

                  193,364

  4

  امارات متحده عربي

                    90,051

                    477,111,977

                    15,494

  4

  فدراسيون روسيه

                    12,600

                      68,781,636

                     2,268

  5

  امارات متحده عربي

                  825,347

                  8,176,989,137

                  263,991

  5

  امارات متحده عربي

                    75,867

                    407,196,564

                    13,156

  6

  آذربايجان

                     1,702

                      15,878,850

                        510

  6

  امارات متحده عربي

                  894,176

                  5,918,150,868

                  189,658

  6

  امارات متحده عربي

                    12,112

                      66,143,540

                     2,114

  6

  كويت

                        765

                        4,326,162

                        138