اخبار اخبار قیمت ها

 • فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه 5 در تاریخ 28 مهر

  فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه 5 در تاریخ 28 مهر در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :

  فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه 5
  محله و خیابانعمر ساختمان (سال)قیمت هر متر مربع
  آبشناساننو ساز5,000,000
  آیت اله كاشانی . بلوار آلالهنو ساز4,800,000
  آیت اله كاشانی . بلوار اباذرنو ساز6,500,000
  آیت اله كاشانی . بهنامنو ساز7,800,000
  اندیشه شمالینو ساز4,800,000
  باغ فیض . 22 بهمننو ساز5,300,000
  باغ فیض . طالقانینو ساز4,600,000
  جنت آباد شمالی . 22 متری شقایقنو ساز5,000,000
  جنت آباد شمالی . اقاقیانو ساز5,100,000
  جنت آباد شمالی . بلوار بعثتنو ساز5,500,000
  جنت آباد شمالی . بهارستاننو ساز4,650,000
  جنت آباد شمالی . حصاركنو ساز2,700,000
  جنت آباد شمالی . شهرك مبعثنو ساز5,500,000
  جنت آباد شمالی . شهید ساسانینو ساز5,000,000
  جنت آباد شمالی . گلزار شرقینو ساز5,600,000
  شهر زیبا . شربیانی غربینو ساز6,500,000
  شهر زیبا . قدسنو ساز5,500,000
  شهر زیبا . مرادینو ساز5,000,000
  شهران . فلكه اولنو ساز5,200,000
  شهران . كوهسارنو ساز5,500,000
  شهران . محدوده پاسگاهنو ساز4,700,000
  شهران . وسكنو ساز6,100,000
  شهرك امید276,500,000
  پونك . بلوار كمالینو ساز6,700,000
  پونك . بلوار همیلانو ساز6,600,000
  پونك . سردار جنگلنو ساز6,100,000
  پونك . میدان پونكنو ساز6,800,000