اخبار اخبار قیمت ها

 • شاخص بورس های داخلی در تاریخ 27 مهر

  شاخص بورس های داخلی در تاریخ 27 مهر در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :

  شاخص بورس داخلی
  نام شاخصارزشبیشترینکمترینتغییر (نسبت به دیروز)زمان
  شاخص كل 77849.5 0.08 77773.8 77773.8 ۱۲:۳۷
  شاخص كل (هم وزن) 15225.6 0.2 15182.1 15182.1 ۱۲:۳۷
  شاخص كل فرابورس 827.4 0.63 828.4 828.4 ۱۲:۱۹
  بازار اول فرابورس 179.5 0.27 179.6 179.6 ۱۲:۳۷
  بازار دوم فرابورس 385.2 0.91 386.4 386.4 ۱۲:۳۷
  شاخص بازار اول 54521.2 0.04 54545.5 54545.5 ۱۲:۳۷
  شاخص بازار دوم 169972.9 0.15 169355.8 169355.8 ۱۲:۳۷
  شاخص 30 شركت بزرگ 3156.6 0 3154 3154 ۱۲:۳۷
  شاخص 50 شركت برتر 3077.1 0.04 3078.8 3078.8 ۱۲:۳۷
  شاخص قیمت 50 شركت 143256.2 0.09 143143.2 143143.2 ۱۲:۴۷
  شاخص قیمت (هم وزن) 12157.2 0.2 12122.5 12122.5 ۱۲:۳۷
  شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) 27621 0.08 27594.1 27594.1 ۱۲:۳۷
  قیمت و بازده نقدی 312244.4 0.18 312016.6 312016.6 ۲۱:۳۵
  شاخص آزاد شناور 86658.7 0.09 86546.8 86546.8 ۱۲:۳۷
  شاخص صنعت 65016.2 0.13 64972 64972 ۱۲:۳۷
  فرآورده های نفتی 203486.9 0.06 205890.7 205890.7 ۱۲:۳۷
  خودرو و ساخت قطعات 21030.3 0.41 20952.4 20952.4 ۱۲:۴۷
  بانكها و موسسات اعتباری 709.2 0.01 709.8 709.8 ۱۲:۳۷
  واسطه گری های مالی و پولی 153607.5 0 153466.4 153466.4 ۱۲:۳۷
  سایر واسطه گری های مالی 2435.3 0 2415.1 2415.1 ۱۲:۳۷
  بیمه و بازنشستگی 4522.5 0.01 4517.9 4517.9 ۱۲:۳۷
  سرمایه گذاری ها 2005 0.01 1990.5 1990.5 ۱۲:۳۷
  مخابرات 864 0.01 864.1 864.1 ۱۲:۳۷
  غذایی و آشامیدنی 3328 0.03 3314 3314 ۱۲:۳۷
  قند و شكر 5854.7 0.21 5926.5 5926.5 ۱۲:۴۷
  زراعت و خدمات وابسته 8627.8 0.04 8663.4 8663.4 ۱۲:۳۷
  فرآورده های دارویی 9228.2 0 9225 9225 ۱۲:۳۷
  پیمانكاری صنعتی 919.7 0 919.7 919.7 ۷ خرداد
  خدمات فنی مهندسی 844 0.01 843.8 843.8 ۱۰:۰۲
  كاشی و سرامیك 1977.4 0.08 1993.1 1993.1 ۱۲:۳۷
  چند رشته ای صنعتی 6860.8 0.01 6859.2 6859.2 ۱۲:۳۷
  ابزار پزشکی و اندازه گیری 10244.5 0.16 10250.4 10237.1 ۱۳ شهریور
  فلزات اساسی 29429.9 0 29498.2 29498.2 ۱۲:۳۷
  محصولات فلزی 39228.2 1.02 39823.9 39823.9 ۱۲:۴۷
  انبوه سازی 784 0.01 789 789 ۱۲:۳۷
  سیمان، آهك و گچ 654.4 1.15 656.4 656.4 ۱۲:۳۷
  حمل و نقل و ارتباطات 4715.9 0.57 4726.8 4726.8 ۱۲:۳۷
  دستگاه ها و وسایل ارتباطی 3175.7 0.06 3173.5 3173.5 ۱۲:۳۷
  سایر تجهیزات حمل و نقل 1125.2 0 1125.2 1125.2 ۷ خرداد
  کانی های فلزی 12286.6 0.02 12226.9 12226.9 ۱۲:۳۷
  کانی های غیرفلزی 2437.5 0.2 2439.3 2439.3 ۱۲:۳۷
  استخراج سایر معادن 6258.6 1.61 6211.7 6211.7 ۱۲:۳۷
  استخراج نفت و گاز 603.1 0.33 597.4 597.4 ۱۲:۳۷
  استخراج ذغال سنگ 1611.3 4.95 1611.3 1611.3 ۹:۲۰
  محصولات كاغذی 9082 0.24 9071.9 9071.9 ۱۲:۳۷
  لاستیك و پلاستیك 17594.9 0 17611.9 17611.9 ۱۲:۳۷
  رایانه 8385 0.02 8301 8301 ۱۲:۳۷
  ماشین آلات 16060.7 0.02 16006.5 16006.5 ۱۲:۴۷
  دستگاه های برقی 564980.7 0.29 562855.6 562855.6 ۱۲:۳۷
  منسوجات 1581.1 0 1580.2 1580.2 ۱۱:۵۰
  مبلمان و مصنوعات دیگر 272.7 0 272.7 272.7 ۷ خرداد
  محصولات چوبی 44029.9 0.08 43840.7 43840.7 ۱۲:۳۷
  دباغی و پرداخت چرم 1512.8 0.01 1502.7 1502.7 ۱۲:۳۷
  انتشار، چاپ و تكثیر 121307.8 0 119952.9 119952.9 ۱۲:۱۹


بازگشت به صفحه نخست بازگشت به اخبار اخبار قیمت ها تالار گفت و گو